آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
انتخاب دسته بندی

مصاحبه

ساسان خداپرست: بازی خوبی در ورامین ارائه دادیم

مربی تیم والیبال شهرداری اورمیه گفت: صرف نظر از باختی که مقابل تیم متین ورامین داشتیم به جرات می گویم بازیکنان اورمیه در جو متشنج سالن گل عباسی شهر ورامین بازی بسیار خوب و جوانمردانه ای را ارائه دادند
ادامه مطلب ...