آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
انتخاب دسته بندی

ستارگان زن ایرانی

بیوگرافی فرنوش شیخی ( ستاره تیم ملی والیبال بانوان)

فرنوش شیخی که این روزها در تیم گاز تهران بازی میکند یکی از ستارگان والیبال نوپای بانوان ایران است،وی که به اعتقاد اکثر کارشناسان والیبال بهترین سرعتی زن والیبال بانوان ایران است
ادامه مطلب ...