آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
انتخاب دسته بندی

جایزه بزرگ زنان

⭐️ مرحله نیمه نهایی جایزه بزرگ والیبال بانوان : بانوان آمریکا (۳) – بانوان روسیه (۰) + گزارش تحلیلی

مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جایزه بزرگ والیبال بانوان ۲۰۱۶ از ساعت ۱۲:۳۰ امروز در بانکوک تایلند آغاز شد که در دیدار دوم این مسابقات تیم‌های بانوان آمریکا و روسیه در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ یه مصاف هم رفتند که محمد شاهمیری از ایران به عنوان داور اول…
ادامه مطلب ...

⭐️ مرحله نیمه نهایی جایزه بزرگ والیبال بانوان : بانوان برزیل (۳) – بانوان هلند (۰) + گزارش تحلیلی

مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جایزه بزرگ والیبال بانوان ۲۰۱۶ از ساعت ۱۲:۳۰ امروز در بانکوک تایلند آغاز شد که در دیدار نخست این مسابقات تیم‌های بانوان برزیل و هلند در حالی یه مصاف هم رفتند که پیاتر دودک از لهستان به عنوان داور اول قضاوت این…
ادامه مطلب ...

⭐️ مرحله نهایی جایزه بزرگ والیبال بانوان : بانوان تایلند (۰) – بانوان روسیه (۳) + گزارش تحلیلی

در روز سوم مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ والیبال بانوان ۲۰۱۶ که از ساعت ۱۲:۳۰ امروز در بانکوک تایلند آغاز شد، در دیدار دوم این مسابقات تیم‌های بانوان روسیه و تایلند در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف هم رفتند که توفیق بدایه از تونس به عنوان…
ادامه مطلب ...

⭐️ مرحله نهایی جایزه بزرگ والیبال بانوان : بانوان آمریکا (۳) – بانوان چین (۰) + گزارش تحلیلی

در روز سوم مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ والیبال بانوان ۲۰۱۶ که از ساعت ۱۲:۳۰ امروز در بانکوک تایلند آغاز شد، در دیدار اول این مسابقات تیم‌های بانوان آمریکا و چین در حالی به مصاف هم رفتند که جو هی کانگ از کره جنوبی به عنوان داور اول قضاوت…
ادامه مطلب ...

⭐️ مرحله نهایی جایزه بزرگ والیبال بانوان : بانوان برزیل (۳) – بانوان روسیه (۰) + گزارش تحلیلی

در روز دوم مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ والیبال بانوان ۲۰۱۶ که از ساعت ۱۲:۳۰ امروز در بانکوک تایلند آغاز شد، در دیدار دوم این مسابقات تیم‌های بانوان روسیه و برزیل در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف هم رفتند که پیاتر دودک از لهستان به عنوان…
ادامه مطلب ...