تماس با ما

راه ارتباطی با اعضای تیم آریاورزش

تنها رسانه تخصصی و رسمی والیبال

مرضیه راد

مدیرمسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری آریاورزش

 • کارشناس ارشد ژئوشیمی از دانشگاه خوارزمی تهران
 • مترجم  و مدرس زبان انگلیسی
 • با ۵ سال سابقه همراهی با آریاورزش
 • راه ارتباطی با اینجانب : novelist.marzieh@yahoo.com

پردیس آریافر

خبرنگار

 • عضو رسمی هیئت تحریریه
 • سرپرست تیم ترجمه
 • فارغ تحصیل رشته IT
 • ۵ سال  همراهی با آریاورزش

فاطمه زهرا سهیلی پور

خبرنگار

 • عضو رسمی هیئت تحریریه؛
 • عکاس و خبرنگار ورزشی؛
 • ۴ سال سابقه همکاری با آریاورزش

مهیار نیک پور

عکاس

 • عضو رسمی هیئت تحریریه و عکاس
 • ۳ سال سابقه همراهی با آریاورزش

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه 14 پلاک 20

شماره تلفن: 02165561901     کد پستی: 3354693841

شمار همراه :09217147961

email: info@ariavarzesh.ir

Go to the full page to view and submit the form.