سری آ ایتالیا: نتایج و رده بندی هفته دهم/ برترین ها تا پایان این هفته

به گزارش آریاورزش هفته دهم سری آ ایتالیا برگزار شد. تیم های لوبه و ترنتینو بازی های این هفته سری آ ایتالیا را به دلیل حضور در رقابت های باشگاه های جهان زودتر برگزار کردند و پیروز میدان بودند.

از بازی های جذاب این هفته دیدار دو تیم مودنا و چیسترنا بود که کمتر کسی انتظار داشت بازی به ست پنجم کشیده شود. ولی تیم چیسترنا دو ست اول بازی را در خانه خود پیروز شد تا مودنا را تحت فشار زیادی قرار دهد. عبدلعزیز در ادامه بازی هر چه در توان داشت به نمایش گذاشت و نه تنها پیروز بازی شد بلکه عنوان ارزشمندترین بازیکن زمین را نیز دریافت کرد.

در بازی دو تیم والنتینا-پروجا، ریخلیسکی ارزشمندترین بازیکن زمین شد.

در بازی پادوا -میلانو، توماس جاشکه آمریکایی ارزشمندترین بازیکن زمین انتخاب شد.

نتایج سایر بازیهای هفته دهم:

برترین بازیکنان تا پایان هفته دهم سری آ ایتالیا

امتیازآورترین بازیکنان تا پایان هفته دهم:

گروزر از مونزا 193 امتیاز

روک موزیچ از ورونا 189 امتیاز

نیلز کلاپویک از راونا 176 امتیاز

لینوس وبر از پادوا 159 امتیاز

آدیس لاگومژیا از مونزا، نیمیر عبدلعزیز از مودنا 158 امتیاز

لئون از پروجا 155امتیاز

استفان مآر از چیسترنا 146 امتیاز

توماس جاشکه از میلانو 144 امتیاز

بیشترین امتیاز سرویس تا پایان هفته دهم:

گروزر از مونزا 27 امتیاز

لئون از پروجا 26 امتیاز

لوکارلی از لوبهه 25 امتیاز

دونوان  از مونزا 23 امتیاز

لینوس وبر  از پادوا 22 امتیاز

بوتولو از پادوا 19 امتیاز

کازیسکی از ترنتینو 18 امتیاز

انگاپت از مودنا، سیمون و گبی گارسیا از لوبه 17 امتیاز

بیشترین دفاع روی تور تا پایان هفته دهم:

مارکو ویتلی از پادوا 31 امتیاز

سیمون از لوبه 28 امتیاز

پیانو از میلانو 24 امتیاز

گوآلبرتو از والنتینا،آنزانی از لوبه،لیسیناچ از ترنتینو 23 امتیاز

مازونه از مودنا، هولت از پیاچنزا،شینه نیه ز از میلانو،گروزدانوف از مونزا 22 امتیاز

بازیکنانی که بیشترین عنوان MVP را در 10 هفته گذشته برگزاری سری ا ایتالیا دریافت کرده اند:

mvpترنتینوسری آ ایتالیالوبهوالیبالوالیبال ایتالیا
نظرات (0)
افزودن نظر