یک جلسه محرومیت تعلیقی و سی میلیون تومان جریمه نقدی، حکم کمیته انضباطی برای پریه را

به گزارش آریاورزش کمیته انضباطی فدراسیون والیبال حکم بازیکن آرژانتینی تیم شهداب یزد را اعلام کرد.

سازمان لیگ روز چهارشنبه 26 آبان‌ماه، فدریکو پریه را بازیکن شماره دو تیم شهداب یزد را به علت تخلفات انضباطی تا تشکیل کمیته انضباطی از حضور در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران سال 1400 محروم کرد.

نشست کمیته انضباطی روز دوشنبه اول آذرماه 1400 با حضور اعضا برای بررسی پرونده این بازیکن تشکیل و رای زیر صادر شد:

۱- یک جلسه محرومیت تعلیقی

۲- مبلغ سی میلیون تومان جریمه نقدی

فدراسیون والیبالفدریکو چریه راوالیبالوالیبال ایرانکمیته انضباطی
نظرات (0)
افزودن نظر