ابوبا دوران نقاهت خود را با فیزیوتراپ برزیلی ادامه میدهد.

به گزارش آریاورزش ابوبا بازیکن برزیلی تیم تورز فرانسه که چندی پیش از ناحیه تاندون آشیل پای راست دچار مصدومیت شدید شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

ابوبا تصمیم گرفته است که با فیزیوتراپ برزیلی مراحل درمان خود را در فرانسه ادامه دهد. روژریو گِجیس، فیزیوتراپ سابق تیم میناس به فرانسه رفت تا در این مدت در کنار او باشد.

ابوبا در این مورد گفت:

 روژریو  فیزیوتراپ بسیار با تجربه ای است و میدانم که کمک بسیاری در روند بهبود من خواهد کرد تا بتوانم بهتر و سریعتر این مدت را بگذرانم. روزی که دچار مصدومیت شدم، تصمیم من برای تماس به او به بار دوم کشیده نشد و سریع با او تماس گرفتم.

ابوبا در تورنمنت پیش فصل فرانسه، دچار پارگی کامل تاندون آشیل پای راست شد. در ان بازی تیم تورز 3- 2 مونپلیه را شکست داد.

جراحی او حدود دو ساعت به طول انجامید. مدت زمان لازم برای بهبودی کامل او هشت ماه تخمین زده شده است.

تورزفیزیوتراپمصدومیتوالیبالوالیبال برزیلوالیبال فرانسه
نظرات (0)
افزودن نظر