و باز هم فدراسیونی که حکم خود را نقض کرد / کاهش محرومیت قائمی با ابراز پشیمانی !!!

به گزارش آریاورزش کمیته تجدید نظر فدراسیون والیبال پس از اعتراض فرهاد قائمی نسبت به رای صادره و بیان ابراز ناراحتی و پشیمانی، رای صادره برای محرومیت وی تخفیف قائل شد.

در رای کمیته تجدید نظر اینگونه آمده است:

“با توجه به خدمات ارزشمند فرهاد قائمی در تیم ملی والیبال و زحمات و تلاش‌های این بازیکن که در طول سال‌های بازی در تیم ملی همانند یک سرباز در خدمت والیبال کشور بود و زحمات زیادی برای موفقیت والیبال ایران در عرصه بین المللی کشید با عنایت به ابراز ندامت و پشیمانی وی از صحبت‌های انجام شده و اذعان به بیان کلمات نامناسب در حالت عصبانیت، حکم ایشان به سه ماه محرومیت تعلیقی تقلیل پیدا می‌کند.”

و این داستان ادامه دارد که خودشان همچون گذشته، بُریدند، دوختند و آخر سر هم بار دیگر، آب از آب تکان نخورد.

نه فدراسیون با اختیار خود بدون اطلاع سرمربی تیم، بازیکنی را دعوت کرد، نه بازیکن با وجود اطلاع از عدم آمادگی خود، با قول های داده شده به تیم اضافه شد. در این میان فقط هوادران و جامعه والیبال آسیب دید. کسانی که باید دوباره مطرح میشدند بار دیگر بر سر زبانها آمدند، جنجال و آشفتگی به میزان لازم آمیخته شد و در نهایت همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافت.

تیم ملی والیبالحواشی والیبالفدراسیون والیبالوالیبالوالیبال ایران
نظرات (0)
افزودن نظر