رقابت های والیبال قهرمانی آفریقا

به گزارش آریاورزش رقابت های قهرمانی آفریقای از 5 تا 16 سپتامبر به میزبانی رواندا در حال برکزاری است.

مسابقات قهرمانی آفریقا: نتایج روز اول

مسابقات قهرمانی مردان آفریقا امروز در رواندا آغاز شد. در ابتدا 16 تیم در 4 گروه 4 تایی با هم به رقابت می پردازدند. دو تیم اول و دوم این رقابتها جواز حضور در جام جهانی 2022  را کسب خواهند کرد. دو تیم اول هر گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد و دو تیم انتهای جدول برای رتبه 9 تا 16 با هم به رقابت خواهند پرداخت.

نتایح روز اول 7 سپتامبر

گروه A

اوگاندا-بورکینافاسو 3-1 (25-15 ، 25-18 ، 26-28 ، 25-13)

بروندی-رواندا 0-3 (15-25 ، 19-25 ، 12-25)

جدول رده بندی:

رواندا 1v-0p 3p

اوگاندا 1v-0p 3p

 بورکینافاسو 0v-1p 0p

بوروندی 0v-1p 0p.

گروه B

سودان جنوبی-اتیوپی 2-3 (25-23 ، 20-25 ، 25-20 ، 21-25 ، 9-15)

نیجریه-تونس 0-3 (15-25 ، 21-25 ، 18-25)

جدول رده بندی:

تونس 1v-0p 3p

 اتیوپی 1v-0p 2p

سودان جنوبی 0v-1p 1p

 نیجریه 0v-1p 0p.

گروه C

کامرون-جمهوری کنگو 3-1 (25-19 ، 22-25 ، 25-15 ، 25-17)

مالی-نیجریه 3-2 (21-25 ، 25-20 ، 31-33 ، 26-24 ، 15-12)

جدول رده بندی:

کامرون 1v-0p 3p

 مالی 1v-0p 2p

 نیجریه 0v-1p 1p

 جمهوری کنگو 0v-1p 0p.

گروه    Dدر روز اول استراحت داشت: مصر ، مراکش ، کنیا و تانزانیا.

نتایج 8 سپتامبر، روز دوم/مسابقات قهرمانی آفریقا مردان نتایج روز دوم کنیا، مصر را غافلگیر کرد.

گروه A در روز دوم استراحت داشت

جدول رده بندی:

رواندا 1v-0p 3p

اوگاندا 1v-0p 3p

بورکینافاسو 0v-1p 0p

بوروندی 0v-1p 0p

گروه B

نیجریه-سودان جنوبی 3-0 (25-20 ، 25-21 ، 25-19)

تونس-اتیوپی 3-0 (25-13 ، 25-14 ، 25-16)

جدول رده بندی :

تونس 2v-0p 6p

 نیجریه 1v-1p 3p

 اتیوپی 1v-1p 2p

 سودان جنوبی 0v-2p 1p.

گروه C

نیجریه-جمهوری کنگو 2-3 (26-28 ، 23-25 ​​، 25-21 ، 25-21 ، 11-15)

مالی-کامرون 0-3 (15-25 ، 17-25 ، 9-25)

جدول رده بندی :

کامرون 2v-0p 6p

 مالی 1v-1p 2p

 جمهوری  کنگو 1v-1p 2p

 نیجریه 0v-2p 2p.

گروه D

مراکش-تانزانیا 3-0 (25-14 ، 25-14 ، 25-22)

کنیا-مصر 3-2 (19-25 ، 25-22 ، 25-20 ، 18-25 ، 15-12)

جدول رده بندی:

مراکش 1v-0p 3p

 کنیا 1v-0p 2p

 مصر 0v-1p 1p

 تانزانیا 0v-1p 0p.

مسابقات قهرمانی آفریقا : نتایج روز سوم. مصر در خطر حذف است

نتایج سومین روز مسابقات قهرمانی مردان آفریقا. در مسابقه  حساس، مراکش با هدایت الحشدادی و الگراوی 3-1 کنیا را شکست داد و حالا مصر با خطر حذف مواجه است.

گروه A

بروندی-اوگاندا 0-3 (18-25 ، 15-25 ، 18-25)

بورکینافاسو-رواندا 0-3 (14-25 ، 20-25 ، 16-25)

جدول رده بندی:

رواندا 2v-0p 6p

 اوگاندا 2v-0p 6p

 بورکینافاسو 0 v-2p 0p

بوروندی 0v-2p 0p.

گروه B

در روز سوم گروه B استراحت داشت

جدول رده بندی

 تونس 2v-0p 6p

نیجریه 1v-1p 3p

 اتیوپی 1v-1p 2p

 سودان جنوبی 0v-2p 1p.

گروه C

کامرون-نیجریه 3-0 (25-17 ، 25-12 ، 25-20)

جمهوری  کنگو-مالی 3-0 (25-17 ، 25-18 ، 25-21)

جدول رده بندی :

 کامرون 3v-0p 9p

کنگو 2v-1p 5p

 مالی 1v-1p 2p

 نیجریه 0v-3p 2p.

گروه D

مصر-تانزانیا 3-0 (25-15 ، 25-15 ، 25-16)

مراکش-کنیا 3-1 (19-25 ، 25-22 ، 25-17 ، 25-21)

جدول رده بندی:

مراکش 2v-0p 6p

 مصر 1v-1p 4p

 کنیا 1v-1p 2p

 تانزانیا 0v-2p 0p.

رقابت های روز چهارم 10 سپتامبر

والیبالولیبال مصر
نظرات (0)
افزودن نظر