بازگشت قوی بعد از دو ست باخته ؛ ایران ۳ – کوبا ۲

به گزارش آریاورزش، کار بلندقامتان والیبال ایران از امروز در ورزشگاه سیبور آره‌نای سن پترزبورگ روسیه با پیروزی آغاز شد؛ روز یکشنبه می‌تواند مکانی برای جشن صعود ایران به المپیک ۲۰۲۰ باشد. شاگردان کولاکویچ  که در لیگ ملت‌های ۲۰۱۹ تا مرحله نهایی پیش رفتند، حالا ماموریت مهمتری پیش روی دارند و برای انجام این ماموریت بزرگ در گام نخست به مصاف کوبا رفتند. با اینکه کوبا مثل یک دهه قبل جزو قدرت‌های برتر جهان والیبال نیست، اما نگاهی به کارنامه این تیم نشان می‌داد ایران بازی راحتی را در پیش ندارد.

گزارش ست به ست مسابقه

ست اول: ایران ۲۳ – کوبا ۲۵

* سعید معروف، میلاد عبادی پور، امیر غفور، علی شفیعی، سیدمحمد موسوی و محمدرضا حضرت پور(لیبرو) آغاز کننده بازی بودند.
* بازی با سرویس میلاد عبادی پور آغاز شد و بازیکن سرعتی کوبا توانست اولین امتیاز این بازی را به نام خودش ثبت کند.
* اولین امتیاز ایران هم توسط پوریا فیاضی به دست آمد.
* کوبا با دریافت خوب روی اسپک غفور، توانست اختلاف را به ۲ امتیاز برساند.
* محمد موسوی بعد از ثبت نتیجه ۵ بر ۴ در خط سرویس قرار گرفت و با اشتباه عجیبی در پرتاب توپ در شرایطی نامتعادل توپ را وارد زمین حریف کرد.
* یک امتیاز سرویس از ساعد دریافت کننده های ایران اختلاف را به عدد ۳ رساند.
* عبادی پور با زیرکی یک امتیاز از دست مدافعان کوبا گرفت.
* وقت استراحت فنی اول با حساب ۸ بر ۶ به سود کوبا ثبت شد.

* علی شفیعی اسپک خود را به بیرون زد و درخواست بازبینی کولاکوویچ هم فایده ای نداشت تا اختلاف روی امتیاز ۱۰ بر ۷ به عدد ۳ برسد.
* بعد از یک رالی دیدنی و دریافت های فوق العاده در زمین کوبا، امتیاز ۱۱ هم به این تیم رسید.
* کولاکوویچ بعد از رسیدن اختلاف به ۴ درخواست وقت استراحت کرد.
* بعد از سرویس خوب پوریا فیاضی و دریافت خوب در عقب زمین، بازیکن کوبا اشتباه کرد و امتیاز به ایران رسید.
* این اتفاق یک بار دیگر تکرار شد و تا ایران اختلاف را به حداقل برساند.
* بعد از ثبت نتیجه ۱۳ بر ۱۲ به سود کوبا، سرمربی این تیم درخواست وقت استراحت کرد.

* بعد از این وقفه هم پوریا فیاضی یک امتیاز سرویس گرفت تا ۲ تیم در امتیاز ۱۳ برابر شوند.
* بالاخره روند امتیازگیری ایران با اسپک پشت خط زن کوبا قطع شد.
* موسوی به شکلی عجیب برای دومین بار نتوانست در هنگام زدن سرویس توپ را خوب پرتاب کند!
* دفاع خوب از علی شفیعی باعث شد ایران زودتر از کوبا به امتیاز ۱۶ برسد. بدین ترتیب وقت استراحت فنی دوم با حساب ۱۶ بر ۱۵ به سود ایران رقم خورد.
* یک امتیاز سرویس توسط یانگ بار دیگر کوبا را پیش انداخت.
* در حالی که توپ در جریان بود، داور به خاطر مصدومیت بازیکن کوبا سوت زد و بازی را قطع کرد. آلونسو که دچار پیچیدگی مچ پا شد، از بازی بیرون رفت.
* با سرویس های خوب یانگ، کوبا توانست ۲ امتیاز دیگر هم بگیرد و به امتیاز ۱۹ برسد.
* بعد از ثبت نتیجه ۱۹ بر ۱۶ به سود کوبا، کولاکوویچ دومین وقت استراحت خود را هم درخواست کرد.
* بالاخره شفیعی توانست به روند امتیازگیری کوبا پایان دهد.
* دریافت فوق العاده حضرت پور با اسپک فیاضی همراه شد تا ایران فاصله را کاهش دهد.

* دفاع خوب محمد موسوی باعث تساوی ۲ تیم در امتیاز ۲۰ شد.
* این بار بازیکن سرعتی کوبا، موسوی را دفاع کرد.
* با ادامه همین روند کوبا توانست ۲۵ بر۲۳ ست اول را با برد به پایان برساند.

ست دوم: ایران ۲۶ – کوبا ۲۸

* اولین امتیاز در ست دوم مثل ست اول به کوبا رسید.
* بعد از کسب اولین امتیاز برای ایران، علی شفیعی یک امتیاز سرویس گرفت.
* امیر غفور که در ست اول کم کار بود، توسط کوبایی ها دفاع شد.
* پوریا فیاضی با یک دریافت فوق العاده توانست به شکلی عجیب یک امتیاز برای ایران کسب کند.
* امیر غفور با قرار گرفتن در خط سرویس توانست ۲ امتیاز را با ضربات فوق العاده خود کسب کند.
* بعد از پیش افتادن ایران با نتیجه ۶ بر ۳ سرمربی کوبا درخواست وقت استراحت کرد.
* وقت استراحت فنی اول با حساب ۸ بر ۵ به سود ایران ثبت شد.

* میلاد عبادی پور هم دفاع شد تا کوبا اختلاف را به حداقل برساند.
* حمایت خوب در زمین ایران و اسپک امیر غفور بار دیگر ایران را ۳ امتیاز پیش انداخت.
* با اینکه داور امتیاز ۱۳ را به ایران داده بود، درخواست بازبینی از سوی کوبا این امتیاز را برگرداند چون مشخص شد توپ به دست مدافعان این تیم برخورد نکرده است.
* در یک رالی دیدنی باز هم این کوبا بود که موفق عمل کرد و توانست بازی را در امتیاز ۱۲ برابر کند.
* تک دفاع گومز روی دست موسوی باعث شد کوبا یک امتیاز هم پیش بیفتد.
* کولاکوویچ برای قطع کردن روند امتیازگیری کوبا وقت استراحت درخواست کرد.
* جواد معنوی نژاد به جای پوریا فیاضی وارد زمین شد.
* اولین اسپک معنوی نژاد به بیرون رفت و درخواست بازبینی کولاکوویچ هم فایده ای نداشت.
* بالاخره خطای تور کوبایی ها بعد از یک وقفه طولانی بار دیگر ایران را صاحب امتیاز کرد.
* با سرویسی که معنوی نژاد به تور زد، کوبا ۱۶ بر ۱۴ وقت استراحت فنی دوم را به سود خود رقم زد.

* دفاع خوب از میلاد عبادی پور نتیجه را در امتیاز ۱۷ برابر کرد.

* یک امتیاز سرویس از علی شفیعی ایران را ۲۰ بر ۱۹ از حریف پیش انداخت.
* محمد موسوی و معنوی نژاد ۲ اسپک را به بیرون زدند تا کوبا ۲۳ بر ۲۱ پیش بیفتد.
* کولاکوویچ برای جلوگیری از شکست تیمش در ست دوم وقت استراحت گرفت.
* بعد از ثبت نتیجه ۲۴ بر ۲۳ به سود کوبا، فرهاد قائمی مثل ست اول برای زدن سرویس وارد زمین شد.
* سرمربی کوبا درخواست وقت استراحت کرد.
* با دریافت خوب قائمی و اسپک غفور ۲ تیم در امتیاز ۲۴ برابر شدند.
* سعید معروف با زیرکی امتیاز ۲۵ را برای ایران کسب کرد.
*  در حالی که ایران در آستانه پیروزی قرار داشت، اسپک عبادی پور دفاع شد.
* یک امتیاز سرویس کوبا را در آستانه پیروزی قرار داد.
* اسپک فیاضی به تور برخورد کرد تا کوبا فاصله ۲ امتیازی ایجاد کند و برنده این ست شود.
* ست دوم با حساب ۲۸ بر ۲۶ به سود کوبا به پایان رسید تا این تیم در آستانه پیروزی قرار بگیرد.

ست سوم: ایران ۲۵ – کوبا ۱۷

* با وجود شکست در ۲ ست اخیر، بازهم ترکیب اولیه کولاکوویچ در ست سوم بدون تغییر ماند.
* ۲ امتیاز ابتدایی در ست سوم به کوبا رسید، اما ایران توانست خیلی زود این ۲ امتیاز را جبران کند.
* یک دفاع خوب از فیاضی ایران را یک امتیاز پیش انداخت.
* وقت استراحت فنی اول با حساب ۸ بر ۶ به سود ایران  رقم خورد.
* ایران با حمایت خوب در دریافت عقب زمین اختلاف را به عدد ۳ رساند.

* هرناندز یک امتیاز سرویس گرفت که البته بعد از درخواست بازبینی توسط سرمربی کوبا ثبت شد.
* ۲ دفاع پیاپی ایران را به امتیاز ۱۳ رساند و اختلاف به ۳ امتیاز افزایش پیدا کرد.
* سرویس خوب غفور باعث اشتباه پاسور کوبا و رسیدن ایران به امتیاز ۱۴ شد.
* سرمربی کوبا بعد از ثبت نتیجه ۱۴ بر ۱۰ درخواست وقت استراحت کرد.
* بعد از این وقفه هم غفور توانست یک امتیاز سرویس دیگر بگیرد.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب ۱۶ بر ۱۱ به سود ایران ثبت شد.

* خطای تور پاسور کوبا ایران را به امتیاز ۱۷ رساند و اختلاف را افزایش داد.
* ۲ تیم با همین روند پیش رفتند تا ایران توانست ۲۰ بر ۱۴ از حریفش پیش بیفتد.
* بازهم اختلاف با عملکرد خوب ایران در روی تور و دریافت عقب زمین، اختلاف افزایش پیدا کرد.
* سرمربی کوبا بعد از ثبت نتیجه ۲۲ بر ۱۵ دومین وقت استراحت خود را درخواست کرد.
* معنوی نژاد به جای فیاضی وارد زمین شد و یلی هم جای غفور را گرفت.
* جواد کریمی نیز در خط پاسور جای معروف به زمین آمد.
* در نهایت ایران ست سوم را با حساب ۲۵ بر ۱۷ به سود خود به پایان برد تا به بازگشت امیدوار شود.

ست چهارم: ایران ۲۵ – کوبا ۱۶

* ایران ست چهارم را بهتر آغاز کرد و ۲ بر صفر از حریفش پیش افتاد.
* بازیکن کوبا توپ را به بیرون زد تا ایران ۴ بر یک نتیجه را به سود خودش رقم بزند.
* سرمربی کوبا پشت خط زن خود را خیلی زود تعویض کرد.
* ایران فرصت داشت تا اختلاف را افزایش دهد، اما یک ناهماهنگی جلوی این اتفاق را گرفت.
* با ادامه روند خوب شاگردان کولاکوویچ، ایران ۸ بر ۵ وقت استراحت فنی اول را به سود خود رقم زد.

* محمد موسوی بار دیگر توسط مدافعان کوبایی دفاع شد تا اختلاف به حداقل برسد.
* سرمربی کوبا در شرایطی که داور توپ و امتیاز را به ایران داده بود، درخواست بازبینی کرد و مشخص شد اسپک بازیکن این تیم روی خط خوابیده و باید امتیاز به کوبا برسد.
* در امتیاز بعدی هم غفور توپ را به بیرون زد، اما داور امتیاز را به ایران داد! درخواست بازبینی سرمربی کوبا بازهم نتیجه بخش بود و بازی به تساوی در امتیاز ۱۰ رسید.
* بار دیگر ایران توانست با عملکرد خوب در خط سرویس و دفاع روی تور اختلاف ۳ امتیازی را به وجود بیاورد.
* بعد از ثبت نتیجه ۱۳ بر ۱۰ به سود ایران، سرمربی کوبا وقت استراحت گرفت.

* بعد از قطع شدن این روند امتیازگیری توسط پشت خط زن کوبا، ایران ۳ امتیاز متوالی دیگر گرفت و ۱۶ بر ۱۱ پیش افتاد.
* بازهم اشتباه بازیکنان کوبا باعث بیرون رفتن توپ و افزایش اختلاف امتیاز شد.
* جواد معنوی نژاد مثل ۲ ست قبلی به جای پوریا فیاضی وارد زمین شد.
* علی اصغر مجرد هم بعد از افزایش اختلاف جای موسوی را در زمین گرفت.
* بعد از کسب یک امتیازدیگر، پوریا یلی نیز مثل ست قبل جای غفور را گرفت.
* درحالی که داور امتیاز حاصل از ضربه یلی را به کوبا داده بود، ویدیوچک امتیاز را به ایران برگرداند.
* در ادامه جوانگرایی در ترکیب ایران، جواد کریمی به جای معروف وارد زمین شد.
* تک دفاع عبادی پور ایران را به امتیاز ۲۴ رساند، در حالی که حریف ۱۶ امتیاز کسب کرده بود.
* جواد معنوی نژاد هم یک امتیاز سرویس گرفت.
* بدین ترتیب ایران با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ توانست ست چهارم را به سود خود به پایان برساند و به استقبال ست پنجم برود.

ست پنجم: ایران ۱۵ – کوبا ۱۰

* ایران با همان ترکیب اولیه ست پنجم را آغاز کرد.
* اولین امتیاز توسط علی شفیعی برای ایران به دست آمد.
* علی شفیعی در خط سرویس هم توانست یک امتیاز دیگر برای ایران به ارمغان بیاورد.
* یک دفاع فوق العاده از موسوی، ایران را ۳ بر صفر پیش انداخت.
* کوبا در حالی که به امتیاز دوم رسیده بود، با درخواست بازبینی کولاکوویچ امتیاز به ایران بازگشت. امیر غفور دفاع شده بود، اما بازبینی نشان داد مدافعان کوبا به تور برخورد کرده اند.
* هررا یک امتیاز سرویس را از فیاضی گرفت تا اختلاف کاهش یابد.
* کوبا با سرویس خوب و در ادامه اسپک بدون دریافت توانست بازی را در امتیاز ۶ برابر کند.
* شفیعی با اسپک خود به روند امتیازگیری کوبا پایان داد و در ادامه هم امتیاز ۸ با اشتباه حریف به ایران رسید.
* بعد از ثبت نتیجه ۸ بر ۶ به سود ایران، طبق قانون زمین ۲ تیم تعویض شد.

* بعد از یک رالی دیدنی و جابجا شدن توپ بین زمین ۲ تیم، شفیعی روی پاس زیبای معروف ایران را به امتیاز ۹ رساند.
* سرمربی کوبا با افزایش اختلاف امتیاز به عدد ۳ وقت استراحت گرفت.
* دریافت فوق العاده حضرت پور و اسپک امیر غفور ایران را به امتیاز ۱۰ رساند.
* بازیکن کوبایی بازهم اشتباه کرد و اختلاف امتیاز به عدد ۵ رسید.
* جواد معنوی نژاد باردیگر به جای پوریا فیاضی وارد زمین شد.
* بعد از ثبت نتیجه ۱۲ بر ۷ به سود ایران، سرمربی کوبا دومیت وقت استراحت خود را درخواست کرد.

* ایران با ادامه همین روند نتیجه ۱۴ بر ۹ را ثبت کرد تا در آستانه پیروزی قرار بگیرد.
* در نهایت ایران با اسپک معنوی نژاد به امتیاز ۱۵ رسید و ست پنجم را با حساب ۱۵ بر ۱۰ به سود خود تمام کرد.
بدین ترتیب ایران با وجود اینکه در ۲ ست نخست مقابل کوبا شکست خورد و در واقع شوکه شده بود، با یک بازگشت فوق العاده توانست ۳ بر ۲ به پیروزی برسد و برای صعود به المپیک امیدوار بماند.
شاگردان کولاکوویچ فردا ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف مکزیک می روند.

اخبار والیبالامیر غفورانتخابی المپیک 2020ایران - کوباتیم ملی والیبال ایرانتیم ملی والیبال کوباسعید معروفسعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایرانمیلاد عبادی پورپیمان اکبری
نظرات (0)
افزودن نظر