آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

خلاصه والیبال ایران ۱ – لهستان ۳ (لیگ والیبال ملت ها)

Poland's Karol Klos (77) and Iran's Mir Saeid Marouflakrani (4) shake hands before a Volleyball Nations League Finals match between Iran and Poland at Credit Union 1 Arena in Chicago, Illinois on July 11, 2019.

خلاصه والیبال ایران ۱ – لهستان ۳ (لیگ والیبال ملت ها)

کیفیت عالی کیفیت متوسط کیفیت موبایل
دانلود دانلود دانلود 

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد