آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
بانک سرمایه پیکان تهرانشهرداری ارومیهکاله آملشهرداری تبریزمتین ورامینشهرداری اراکپارسه تهرانسایپا تهرانعمران شهرداری ساریآرمان اردکانهاوش گنبد
ردیفنام و نام خانوادگیپست باشگاه قبلیمحل تولد
سرمربی مصطفی کارخانهبانک سرمایه ورامین
1ووکاش ژیگادو پاسوربانک سرمایه لهستان
2مهدی مهدویپاسوربانک سرمایه شهریار
3شهرام محمودیپشت‌خط زنبانک سرمایه کرج
4علی جلالیپشت‌خط زنآرمان اردکاناصفهان
5فرهاد قائمیدریافت‌کنندهپیکان تهرانگنبد کاووس
6میلاد عبادی‌پوردریافت‌کنندهشهرداری ارومیهارومیه
7قاسم کارخانهدریافت‌کنندهبانک سرمایه ورامین
8ووجین چاچیچدریافت‌کنندهثامن‌الحجج مشهدمونته نگرو
9سیدمحمد موسویمدافع میانیبانک سرمایه دزفول
10عادل غلامیمدافع میانیبانک سرمایه محمود آباد
11علی شفیعیمدافع میانیکاله آملشیروان
12فرهاد ظریفلیبروبانک سرمایه مشهد
13
14
ردیفنام و نام خانوادگیپست باشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیپیمان اکبریپیکان تهرانهرسین (کرمانشاه)
1میرسعید معروفپاسورشهرداری ارومیهارومیه
2فرهاد سال‌افزونپاسورپیکان تهرانکرمانشاه
3امیر غفورپشت‌خط زنپیکان تهرانکاشان
4رضا صفاییپشت‌خط زنپیکان تهرانکوهدشت (لرستان)
5فرهاد نظری افشاردریافت‌کنندهبانک سرمایهتهران
6محمدجواد معنوی‌نژاددریافت‌کنندهپیکان تهراناصفهان
7سلیم چپرلی دریافت‌کننده پیکان تهرانگنبد کاووس
8محمد فلاح مدافع میانیبانک سرمایهآستانه اشرفیه گیلان
9مصطفی شریفاتمدافع میانیپیکان تهراناهواز
10مهدی مرندیلیبروپیکان تهرانقزوین
مربیرضا مومنی مقدم میزان خراسانمشهد
ردیفنام و نام خانوادگیپست باشگاه قبلیمحل تولد
سرمربی لیوبومیر تراویسا الریان قطرصربستان
1دراگان تراویسا پاسورهالک بانک ترکیهایتالیا
2پرویز پزشکیپاسورمتین ورامینمیانه
3اولی‌پکا اویانسیووپشت خط زنکوکولان تیکریت فنلاندفنلاند
4فرهاد پیروت‌پورپشت‌خط زنشهرداری ارومیهمهاباد
5مرتضی شریفیپشت‌خط زن / دریافت‌کنندهشهرداری بجنوردارومیه
6مجتبی میرزاجانپوردریافت‌کنندهپیکان تهرانبابل
7رحمان داوودیدریافت‌کنندهمتین ورامینملایر
8-میلاد حمیدی-دریافت‌کننده-شهرداری ارومیه-ارومیه
9امیر برزگریدریافت‌کنندهشهرداری ارومیهارومیه
10آرمین تشکری مدافع میانیشهرداری ارومیههمدان
11جواد محمد نژادمدافع میانیشهرداری ارومیهارومیه
12حامد رضاییمدافع میانیشهرداری ارومیهارومیه
13عبدالرضا علیزادهلیبروشهرداری ارومیهارومیه
ردیفنام و نام خانوادگیپست باشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیبهروز عطاییکاله آمل آمل
1جواد کریمیپاسورشهرداری بجنورد نکا (مازندران)
2علی رمضانیپاسورسفیر گیلانرشت
3رسول آقچه‌لی پشت‌خط زنجواهری گنبدگنبد کاووس
4آرمین رنجبرپشت‌خط زنکاله آملهمدان
5امیر حسین اسفندیاردریافت‌کننده کاله آملآمل
6اسماعیل مسافردریافت‌کنندهجواهری گنبدگنبد کاووس
7سعید آقاجانیدریافت‌کنندهکاله آملبابل
8محمد فلاح دریافت‌کننده پیکان تهرانآستانه اشرفیه (گیلان)
9مهدی رنجبرمدافع میانیسایپا تهرانآمل
10علی علیپورمدافع میانیکاله آملآمل
11مبین مظلوممدافع میانیکاله آملآمل
12اسماعیل طالبیلیبروشهرداری بجنوردخامنه (آذربایجان شرقی)
13ابوالفضل قلی‌پورلیبروکاله جواناسلامشهر
آنالیزور علی تاج الدینی سایپا تهرانکرج
مربی علیرضا طلوع کیانمتین ورامینتهران
مربیابولقاسم نائیجیکاله آملآمل
کمک مربیحسین کاظمیکاله آملآمل
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیعادل بناکارشهرداری تبریزتبریز
1علیرضا بهبودیپاسورآرمان اردکانقزوین
2هومن باقریپاسورآلومینیوم هرمزگاناصفهان
3سید مهدی بازارگرد پشت‌خط زنشهرداری ارومیه رشت
4والنتین براتوئفدریافت‌کنندهشهرداری تبریزبلغارستان
5اکبر ولاییدریافت‌کنندهشهرداری تبریزمرند (آذربایجان شرقی)
6آرمین عسگرپوردریافت‌کنندهباریج اسانستبریز
7محمد امین حسن‌زادهدریافت‌کنندهشهرداری تبریزگنبد کاووس
8علیرضا مباشریدریافت‌کنندهبانک سرمایهاصفهان
9محمد حسن صنوبرمدافع میانی شهرداری تبریزتهران
10میلان راشیچ مدافع میانیثامن‌الحجج صربستان
11معین رحیمیمدافع میانی آرمان اردکانارومیه
12محمدرضا مؤذنلیبروشهرداری تبریزقزوین
13عادل هوشیار دریافت‌کننده / لیبروشهرداری تبریزتبریز
14
ردیفنام و نام خانوادگیپست باشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیمحمد ترکاشوندمتین ورامینکنگاور (کرمانشاه)
1امیر حسینیپاسورثامن‌الحجج مشهدمشهد
2بهزاد حیدری شاهیپاسورمتین ورامینتهران
3محمد محمد کاظمپشت‌خط زنمتین ورامینتهران
4مجتبی قلی‌زادهدریافت‌کننده سایپا تهرانتهران
5علیرضا نصر اصفهانیدریافت کننده آلومینیوم المهدیاصفهان
6حمزه زرینیدریافت‌کننده کاله آملاسلامشهر
7حسام بخششی مدافع میانیمتین ورامینتهران
8سعید مصطفی‌وندمدافع میانیثامن‌الحجج مشهدبروجرد
9کراسیمیر گئورگیفمدافع میانیمیلانو ایتالیا بلغارستان
10احسن‌الله شیرکوندلیبرومتین ورامینورامین
11
12
13
ردیفنام و نام خانوادگیپست باشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیعلی نقدی
1بهزاد به‌نژادپاسورسایپا تهرانشمیران (تهران)
2حامد صدیقپاسورشهرداری اراکتهران
3بهروز کمالی پشت خط زنشهرداری اراکاراک
4بهنام حاجی‌پوردریافت‌کنندهشهرداری اراکرشت
5نیما اسفندیاریدریافت‌کنندهشهرداری اراکتهران
6امیرحسن فرهادیدریافت‌کنندهشهرداری اراک----
7علیرضا نادیمدافع میانیمتین ورامینتهران
8مصطفی عباس‌لومدافع میانیشهرداری اراککرمان
9سعید حسین‌قلی زادهمدافع میانیشهرداری اراک----
10امین میرهادی مدافع میانیشهرداری اراک----
11امین رضویلیبروشهرداری اراکشیراز
12
13
14
آنالیزورمهدی عزیزمحمدی
مربیحسن سمیعی

مربیاکبر خداوردی
پزشکعادل حیدری
کادر فنیامید حبیبی
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیدکتر فرهاد نفرزادهسرمربی
1رسول نجفیپاسوروزارت دفاعورزقان (آذربایجان شرقی)
2علی نودوزپورپاسورسایپا تهرانقزوین
3جواد حسین آبادیپشت‌خط زنسایپا تهراناراک
4محمود رسولیپشت‌خط زنشهرداری بجنوردقرچک (تهران)
5حامد تاریوردیدریافت کنندهشهرداری ارومیهارومیه
6رامین خانیدریافت کنندهاسلامشهر
7پوریا فیاضیدریافت کنندهشهرداری ارومیهتهران
8آرش تقویدریافت کنندهآرمان اردکانتهران
9رضا عابدینیمدافع میانیوزارت دفاعساری
10علی اصغر مجردمدافع میانیشهرداری بجنوردبجنورد
11طیب عینیمدافع میانیپیکان تهرانتهران
12رحمان تقی زادهمدافع میانیوزارت دفاعآمل
13بیژن براتیلیبروشهرداری بجنوردتهران
مربیداوود آهنگری
مربیاکبر محمدی
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیمسعود آرمات
1محمد طاهر وادیپاسورشهرداری تبریزتهران
2ایوان استانوفپاسورنفتوهیمیک بلغارستانبلغارستان
3رضا قراپشت‌خط زنکاله آملآمل
4محمد جواد حیدریپشت‌خط زنجواهری گنبدتهران
5عباس اولادیپشت‌خط زنسایپا تهرانقائمشهر
6سعید شیرود
قربانی
دریافت‌کنندهکاله آملتنکابن
7مجتبی شباندریافت‌کنندهسایپا تهرانسمنان
8آرش کمالونددریافت‌کنندهسایپا تهرانخرم آباد
9صابر جواهری توانادریافت‌کنندهسایپا تهرانلاله‌چین
10سامان فائزیمدافع میانیپیکان تهرانتهران
11علیرضا جدیدیمدافع میانیکاله آملآمل
12سهند الله وردیانمدافع میانیمتین ورامینتاکستان
13علی عفت دوستمدافع میانیسایپا تهرانرودبار
14مصطفی حیدریلیبروسایپا تهرانتهران
15پوریا نودوزپورلیبروسایپا تهرانقزوین
مربیمحمد شعبان خمسهسایپا تهرانتهران
مربیجهانگیر تراب‌پور
مربیاحمد لاهوتی
مربیآرش فریدزاده
آنالیزورامین شاکریمتین ورامینتهران
فیزیوتراپاحمدی
ماساژورمحمود محمدیسایپا تهرانتهران
سرپرستامید هاشمیسایپا تهرانقائم شهر
مدیر فنیحسینعلی مهرانپوربانک سرمایهتهران
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلی محل تولد
بهزاد محمودی سرمربی عمران سازی شهرداری ساری
1محمد غلامی (کاپیتان ) پاسورعمران سازی شهرداری ساری
2مصطفی نظریعمران سازی شهرداری ساری
4علیرضا جلوهمدافع میانیعمران سازی شهرداری ساری
5محمد جواد جعفری ساردوئیعمران سازی شهرداری ساری
6جلال الدین قلیچ رادعمران سازی شهرداری ساری
7عماد جویندهلیبروعمران سازی شهرداری ساری
8 مهدی وهابیپاسورعمران سازی شهرداری ساری
9محمد نوبخت کفشگری عمران سازی شهرداری ساری
10نعمت دلدارعمران سازی شهرداری ساری
11سینا عربدریافت کنندهعمران سازی شهرداری ساریساری
12محراب ملکی سرخیمدافع میانیعمران سازی شهرداری ساری
13سید محسن آقامیریعمران سازی شهرداری ساری
14رامین پارساییمدافع میانیعمران سازی شهرداری ساری
15عبدالرشید قرنجیک عمران سازی شهرداری ساری
سیمو دابوویچپاسور مونته نگرو
میلوش چولافیچپشت خط مونته نگرو
احسان امیری کادر تدارکاتعمران سازی شهرداری ساری
محمود شاکریمربیعمران سازی شهرداری ساری
ابوطالب قربانیمربیعمران سازی شهرداری ساری
رضا برزگر گشتیآنالیزورعمران سازی شهرداری ساری
حامد فولادیانکادر تدارکاتعمران سازی شهرداری ساری
لیست به زودی
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
20بای محمد دوجیسرمربی
1عبدالحمید چوگانپاسورجواهری گنبدگنبد
2مصطفی باقریپاسورجواهری گنبدهمدان
3عبدالله ناظریمدافع میانیدسته یکگنبد
4ابراهیم چابکیانمدافع میانیآزادگنبد
5فرهاد یلمهمدافع میانیمقاومت فرمانداری مهاباد گنبد
6متین تکاورمدافع میانیجواهری گنبدآق قلا
7آرمین ایگدریمدافع میانیجواهری گنبدگنبد
8کمال قریشیدریافت کننده قدرتیمقاومت فرمانداری مهاباد آق قلا
9محمد امین حسن زادهدریافت کننده قدرتیشهرداری تبریزگنبد
10جواد حکمتیدریافت کننده قدرتیجواهری گنبدگرگان
11احسان دوجیدریافت کننده قدرتیآزادگنبد
12گل محمد سخاویلیبرو گل گهر سیرجانگنبد
13حمید محمدآلقلیبرو جواهری گنبدگنبد
14 آرمان (محمد) صالحیلیبرو ترکمن‌صحرا آق‌قلاآق قلا
15بنیامین ایگدریجوانان جواهری گنبدگنبد
16 بهنام قره ویجوانان جواهری گنبدگنبد
17پویا ولی پور
18هادی واحدی سرپرست
19مربیمجید آزمون