جلسه فنی کروش و بازیکنان تیم ملی

آریا ورزش : تنها ۲ روز به برگزاری بازی ایران و بحرین باقی مانده است و کارلوس کروش آخرین توصیه ها را به بازیکنان می کند.

به گزارش آریا ورزش ، صبح دیروز هم او با بازیکنان تیم ملی جلسه فنی تشکیل داد و نکات لازم را درباره مسابقه روز یکشنبه گفت. او به بازیکنان گفت: «باید قدرتمند شروع کنیم تا به حریفان گروهمان پیغام بدهیم کاملا آماده هستیم.» کروش این روزها از بازیکنان خواسته که همه چیز از جمله کمبود امکانات و مشکلات اخیر را فراموش کنند و تنها روی مسابقات تمرکز کنند.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi