رئیس سازمان لیگ والیبال: با درخواست سعید معروف مخالفت شد

 

منوچهر پورحسن در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: تمام تیم ها موظف هستند ۷۰ درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود را تا پایان نیم فصل پرداخت کنند در غیر این صورت بازیکنان آن تیم به صورت اتوماتیک آزاد هستند. البته بازیکنان باید به ما مراجعه کنند و مستندات خود را ارائه دهند. تاکنون تنها یک بازیکن به ما مراجعه کرده است. سعید معروف یک نامه نوشته است که برابر این بند آیین نامه بازیکن آزاد اعلام شود.

وی افزود: ما این موضوع را از باشگاه شهرداری ارومیه استعلام گرفتیم. آن ها یک چک دویست میلیون تومانی دست معروف داشتند که قرار شد دیروز (دوشنبه) پرداخت شود. در مجموع تیم ها تا تاریخ ۹ دی ماه وقت دارند تا ۷۰ درصد قرارداد بازیکنان خود را تسویه کنند. از نظر ما باشگاه شهرداری ارومیه به تعهداتش در قبال معروف عمل کرده است بنابراین سعید معروف متعهد به بازی در این باشگاه است و بدون رضایت آن ها نمی تواند به تیم دیگری برود.

رئیس سازمان لیگ در پایان گفت: من نمی دانم از کجا و به چه طریقی به سعید معروف پیشنهاد شده که به باشگاه کازان برود. یک قرارداد دست خودش است که مدعی است طبق آن به او پیشنهاد بازی شده است. یک قرارداد امضا شده در دستش بود که البته باید موافقت باشگاه شهرداری ارومیه را ضمیمه کند تا ITC او هم از فدراسیون ایران صادر شود. اصلا راه دیگری وجود ندارد. به خودش هم گفتم به جای اینکه دنبال این باشد که ما او را بازیکن آزاد اعلام کنیم، بهتر است برود با حفظ حرمت به همشهری هایش حرف بزند و قراردادش را تسویه کند. ما نمی توانیم در سازمان لیگ بدون رضایت باشگاه شهرداری ارومیه سعید معروف را بازیکن آزاد اعلام کنیم.

برای بحث و تبادل نظر درباره ی این موضوع با کلیک بر روی این دکمه به تالار مربوطه متصل شوید

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi