افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده در ارومیه + عکس

عبدالرضا علیزاده لیبروی خوب ، تیم ملی کشورمان که امسال در تیم زادگاهش یعنی شهرداری ارومیه بازی میکند،در ارومیه اقدام به افتتاح فروشگاه لوازم ورزشی بسیار مجهز نمود.این افتتاحیه که قرار بود با جشن و مراسم همراه باشد،به دلیل نزدیکی اربعین حسیتی کنسل شد،گرچه هوادارن و طرفداران زیادی هم به خیابان طرزی ارومیه آمده بودند ولی تنها چیزی که عایدشان عکسهای یادگاری با ملی پوشان و بازیکنان شهرداری ارومیه بود

افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده
افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده

 

افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده
افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده

 

افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده
افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده

فرهاد پیروت پور و حامد رضایی

افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده
افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده

فرهاد نظری افشار

افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزاده
افتتاحیه فروشگاه های عبدالرضا علیزادهa
Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi