توپ والیبال و لباس لیبرو سبز می شوند

فدراسیون والیبال اروپا به تازگی کمپین حمایت از محیط زیست راه اندازی کرده است که طبق آن رنگ توپ ها و لباس لیبروهایی که در تورنمنت های این کنفدراسیون شرکت می کنند به رنگ سبز تغییر کرد.
همچنین تیم های شرکت کننده هم دعوت به مراسم درختکاری می شوند.
اشعار این کمپین نیز “راه والیبال، راه سبز” است”

 

منبع : AONA

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi