هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال : متین ورامین (۲) – شهرداری ارومیه (۳)/تحلیل اختصاصی

به گزارش آریاورزش، از چهارچوب رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان و در هفته شانزدهم این دیدارها دو تیم متین ورامین  و شهرداری ارومیه از  ساعت ١٧:٣٠ در سالن شهید گل عباسی به مصاف هم رفتند. این بازی که با قضاوت ابراهیم فیروزی  آغاز شد و این دیدار با نتیجه ۳ – ۲ و با روند امتیازگیری زیر به سود شهرداری ارومیه خاتمه یافت.

[event_results 55546]

گزارش ست به ست دیدار شهرداری ارومیه و متین ورامین 

درابتدای ست اول متین ورامین باسرویس های خوب حسام بخششی ۴_٢ پیش افتاد و با توجه به دریافت های بد تیم ارومیه و اشتباهات زیاد بازیکنان این تیم ٨_۵ به وقت استراحت فنی اول رفت.

اسپک های پرقدرت محمد کاظم و داوودی و دفاع متزلزل تیم ارومیه باعث شد تا تیم متین اختلاف ۵ امتیازی ایجاد کند و درامتیاز ١٢_٧ سیدعباسی وقت استراحت اول خود را درخواست کند. اما این وقت استراحت هم نتوانست کمکی به فلامینگوها بکند و ضعف دریافت اول این تیم و اسپک های قدرتی محمد کاظم باعث شد تا دوباره تیم متین باشد که ١۶_١٠ به وقت استراحت فنی دوم می رسد. با اینکه سید عباسی در امتیاز ١٨_١١ پیروت پور را جایگزین بازارگردکرد اما ورود اوم نتوانست گره از مشکل شهرداری چی ها بازکند و درنهایت هم با دو امتیازی که حسام بخششی برای متین از روی خط سرویس گرفت ٢۵ _١۶ ست به سود متین ورامین به پایان رسید.

تصاویر مسابقه متین ورامین در لیگ برتر والیبال ۹۴
تصاویر مسابقه متین ورامین در لیگ برتر والیبال ۹۴

ست دوم را بازیکنان ارومیه باانگیزه تر آغاز کردند و توانستند ٣_١ پیش بیفتند اما در ادامه درخشش شریفات در دفاع روی تور و اشتباهات فردی زیاد ارومیه باعث شد تا متین ۶_۴ جلو بیفتد و سید عباسی مجبور به درخواست وقت استراحت بشود.

با این حال مانند ست قبل متین زودتراز شهرداری به وقت استراحت فنی اول رسید. درادامه دو تیم در امتیاز ٩ مساوی شدند اما با درخشش حامد رضایی و بهترشدن دریافت اول تیم شهرداری ، این تیم ١٣_١١ جلوافتاد تا ترکاشوند اولین وقت استراحت خود را در طول بازی درخواست کند.

بااین حال شاگردان سید عباسی با چنگ و دندان از اختلاف امتیازی که ایجاد کرده بودند دفاع کردند و به وقت استراحت فنی دوم رفتند. در امتیاز ١٩_١٧ ترکاشوند وقت استراحت دوم خود راهم درخواست کرد امانتوانست آشفتگی تیم خود را ازبین ببرد و تیم شهرداری ٢١_١٨ جلوافتاد.

شریفات هم که به شدت به داوری اعتراض داشت کارت زرد دریافت کرد. در ادامه هم بااینکه بازیکنان متین برای بار دوم به شدت به نحوه داوری فیروزی اعتراض داشتند، اماآشفتگی دفاع روی تور متین و پاس های سرعتی معروف برای تشکری باعث شد تا ست دوم ٢۵_٢٣ به سود شهرداری تمام شود.

تصاویر مسابقه والیبال شهرداری ارومیه در لیگ برتر۹۴
تصاویر مسابقه والیبال شهرداری ارومیه در لیگ برتر۹۴

در این ست، از  همان ابتدا،  متینی ها ۵_٢ پیش افتادند واز طرفی کشاورزی هم به علت اعتراض به داوری کارت زرد دوم بازی را دریافت کرد ، سید عباسی وقت استراحت اول خود را درخواست کرد و تاروردی را بجای عبادی پور به زمین فرستاد تا آرامش را به تیم خود برگرداند و امتیازات از دست رفته را جبران کنند اما دفاع های شریفات واشتبا هات فردی خود بازیکنان این تیم اجازه را به آنها نداد و تیم متین ٩_۵ پیش افتاد.

درامتیاز ١١_٧ سید عباسی عبادی پور راجایگزین کشاورزی کرد. در حالی که ١٣_٨ متینی ها در امتیازات جلو بودند پیروت پور برای ارومیه در خط سرویس قرار گرفت و این اختلاف ۴ امتیازی را به ٢ رساند تا ترکاشوند وقت استراحت اول خود را درخواست کرد و موفق هم بود چرا که بازیکنان این تیم فاصله امتیازی ایجاد شده را حفظ کردند و ١۶_١٣ به وقت استراحت فنی دوم رفتند.

در ان سوی میدان هم سید عباسی و بازارگرد جایگزین معروف وپیروت پورشدند. در حالی که بازیکنان متین ١٧_١۵ جلو بودند سید عباسی، معروف را به جای خود برگرداند و او درخط سرویس قرارگرفت و باامتیازی که گرفت فاصله امتیازی ایجاد شده را به حداقل یعنی ١ امتیاز رساند.اما درادامه متین با دفاع های شریفات و اسپک های فرید دوباره توانست اختلاف سه امتیازی ایجاد کند .در نهایت هم با وجود تلاش های معروف برای تیم شهرداری ، این متینی ها بودند که ست را ٢۵_٢٣ به سود خود پایان رساند.

تصاویر مسابقه والیبال  پیکان و متین ورامین در هفته دهم لیگ برتر۹۴

در ست چهارم میلاد عبادی پور از همان ابتدای کار با دو امتیاز مستقیمی که از سرویس گرفت ، تیم ارومیه را پیش انداخت و در ادامه هم با اینکه ٧_۵ از جلوتر از تیم متین بودند اما  شاگردان ترکاشوند علاوه بر جبران امتیازات ٨_٧ به وقت استراحت فنی اول رفتند.

پس از برگشت دو تیم به زمین هردو تقریبا پابه پای هم و پرافت و خیز پیش می رفتند اما با تک دفاع شریفات این متین صالحین بود که ١۶_١۵ راهی وقت استراحت فنی اول شد. پس از برگشت دو تیم آرمین تشکری که برای ارومیه در خط سرویس قرارگرفت و با سرویس های هدفدار خودش و متزلزل کردن دریافت اول متین، ارومیه را ١٨_١۶ پیش انداخت اما  انسجام تیمی متینی ها باعث شد تا علاوه برا جبران امتیازات از دست رفته و به تساوی کشاندن بازی در امتیاز ٢٠ ، از تیم ارومیه پیش بیفتند ولی افت فشار رحمان داوودی باعث شد تا دست پزشکی برای ارسال پاس ها به وی کوتاه باشد و از طرفی هم سرویس های خوب محمدی نژاد برای تیم ارومیه و هماهنگی خوب معروف با مهاجم قدرتی اش( عبادی پور) باعث شد تا درنهایت ست ٢۵_٢٢ به سود فلامینگوها به پایان برسد.

تصاویز مسابقه بانک سرمایه و شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴

ست پنجم را که اورمو ها با روحیه مضاعفی به زمین آمده بودند ، طوفانی آغاز کردند و توانستند با دفاع های محمدی نژاد و اسپک های قدرتی بازارگرد ، ٨_۵ راهی وقت استراحت فنی اول شوند.
در حالی که ارومیه ٩_٧ در امتیازات جلو بود، سیدعباسی پیروت پور را وارد زمین کرد و در آن طرف هماهنگی پزشکی و داوودی باعث شد تا متین بازی را در امتیاز ٩ به تساوی بکشاند.
اما بازارگرد پس از اینکه به جای خود برگشت با امتیازاتی که از دفاع روی تور و از سرویس گرفت ، دوباره ارومیه را ١١_٩ پیش انداخت.
در نهایت هم با وجود تلاش های بی دریغ بازیکنان متین، پاس های سرعتی معروف برای محمدی نژاد و سرویس های هدفدار تشکری باعث شد تا اورمو ها ١۵_١٣ فاتح ست پنجم باشند.

FIVB-urmia-saipa-38

 

وضعیت دو تیم در جدول و مسابقات آینده

تیم متین ورامین با ۹ پیروزی و ۷ شکست و ۲۹ امتیاز در رده چهارم باقی ماند. این تیم یکشنبه ۲۷ دی ماه از ساعت ۱۵ در خانه والیبال ، با شاگردان مصطفی کارخانه دیدار خواهند داشت.

تیم شهرداری ارومیه با یک بازی بیشتر موفق شد با ۴۲ امتیاز در صدر جدول باقی بماند . شاگردان سیدعباسی  چهارشنبه ۳۰ دی ماه از ساعت ۱۷  در سالن خاتمی به مصاف آرمان اردکان خواهند رفت.

[league_table 44587]

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi