هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال: شهرداری ارومیه (۳) – سایپا (۱) / اختصاصی

به گزارش آریاورزش، هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشور در حالی پیگیری شد که در یکی از حساس ترین دیدار ها ، شهرداری ارومیه در سالن غدیر میزبان سایپای البرز بود. این بازی که از ساعت ١٧ روز یکشنبه ۱۳ دی ماه به سوت ابراهیم پرویزی آغاز شده بود در نهایت ٣_١ به سود شهرداری ارومیه به پایان رسید.

[event_results 55529]

دوتیم ازهمان ابتدا در امتیازات نزدیک به هم پیش میرفتند تا اینکه در امتیاز ۴_۴ معروف رو به پاس سرعتی آورد و شهرداری ارومیه را دو امتیاز پیش انداخت . این اختلاف امتیازی تا وقت استراحت فنی اول حفظ شد اما در ادامه تیم ارومیه بانظم تیمی بیشتر و هماهنگی در دفاع روی تور،توانست این اختلاف امتیازی را به عدد ۴ برساند. در امتیاز ١۴_١٠ بود که معروف برای تیم ارومیه در خط سرویس قرارگرفت وبا امتیازی که از تعلل بازیکنان سایپا در دریافت گرفت، ارومیه فاصله ۵ امتیازی گرفت تا شهنازی اولین وقت استراحت خود رادرخواست کند.
درامتیاز ١٩_١۴ سید عباسی پیروت پور را جایگزین بازارگرد کرد . سرویس های خوب پیروت پور ، اسپک های قدرتی عبادی پور وبازارگرد ، تک دفاع های معروف و حامد رضایی و از آن طرف دریافت های بد تیم سایپا و عدم حمایت از بازیکنان خودی در زمین باعث شد تا ست اول این دیدار ٢۵_١٧ به نفع شهرداری ارومیه به پایان برسد.

تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴
تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴

در ست دوم از همان امتیازات ابتدایی دو تیم به کار سرعتی روی آورده بودند. با اینکه در ابتدای کار ارومیه با امتیاز سرویس بازارگرد ۵_۴ پیش افتادند اما در ادامه هرچه دریافت های سایپا بهتر میشد دریافت های ارومیه بیشتردچارمشکل می شد! اسپک های جواد آبادی و قلی زاده تیم شهنازی را ١٠_٧ پیش انداخت . اما رضایی در دو امتیاز پیاپی با تک دفاع بی نقص و اسپک پرسرعتش این اختلاف امتیازی را به حداقل رساند. در ادامه اما حسین آبادی با سرویس های خوبش ١٣_١٠ سایپا را پیش انداخت تا سید عباسی وقت استراحت اول خود را در خواست کند و پیروت پور را به جای معروف به زمین بفرستد.
یاران شهنازی که برای جبران نتیجه دو رفت پا به زمین گذاشته بودند ، اختلاف سه امتیازی که ایجاد کرده بودند تا وقت استراحت فنی دوم حفظ کردند. اسپک های پر قدرت دژ آرا و حسین آبادی توان دریافت برای تیم ارومیه نگذاشته بود. در امتیاز ١٧_١۴ معروف به جای خود برگشت و امیر برزگری جانشین رضایی شد تادر خط سرویس قرار بگیرد . سرویس خوب او و اسپک تشکری ١٨_١٧ ارومیه را به بازی برگرداند تا شهنازی درخواست وقت استراحت بکند.
با اینکه دو تیم در امتیاز ١٨ برابرشدند اما زور اسپک های رنجبر وحسین آبادی به دفاع و دریافت ارومیه چربید و سایپا فاصله ای دو امتیازی گرفت .
در نهایت هم سرویس های بد تیم ارومیه و دفاع های خوب تیم سایپا باعث شد تا این ست ٢۵_ ٢١ به سود این تیم به پایان برسد

تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴
تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴

در ست سوم اما از همان ابتدا دو تیم بازی محتاطانه ای به نمایش گذاشتند. در ابتدای کار دریافت های علیزاده ، اسپک های تشکری و دفاع حامد رضایی ، فلامینگو ها را در امتیاز ٩_۵ پیش انداخت . یاران سید عباسی این فاصله امتیازی را تا امتیاز ١١_۶ حفظ کردند تا شهنازی اولین وقت استراحت تیمش را درخواست کند.
با این حال این تیم ارومیه بود که ١۶_١٠ به وقت استراحت فنی دوم رفت. سرویس های خوب و دفاع های بی نقص ارومیه باعث شده بود تا تیم سایپا هرچه میزند به در بسته بخورد. از آن طرف هم هماهنگی عبادی پور و رضایی با معروف دراین ست برگ برنده تیم شهرداری محسوب می شد.
در نهایت هم با دو امتیاز مستقیم سرویس حامد رضایی ، شهرداری ارومیه ٢۵_١۴ فاتح ست سوم شد.

تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴
تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴

شاگردان شهنازی که در ست چهارم برای جبران نتایج بدست آمده به زمین آمده بودند ، ٢_٠ پیش افتادند اما در ادامه یاران معروف با دو تک دفاع این بازیکن ، نه تنها امتیازات از دست رفته را جبران کردند بلکه ٨_۵ وقت استراحت فنی اول را از آن خود کردند.
در ادامه هم حامد رضایی که ستاره بی چون وچرای تیم شهرداری در این بازی بود ، ارومیه را ١١_۶ جلو انداخت تا شهنازی درخواست وقت استراحت بکند. با این حال سرویس های هدف دار معروف و دفاع های روی تور رضایی اجازه امتیاز گرفتن به سایپا نمیداد و تیم ارومیه ١۵_۶ به دروکردن امتیازات ادامه میداد.
سید عباسی که تا حدودی خیالش از بابت بازی راحت شده بود ، در امتیاز ١٨_٩ معروف و بازارگرد را بیرون کشید و برادرش ( وحید سید عباسی ) و پیروت پور را جایگزین این دو بازیکن کرد.
شاگردان شهنازی هرچه تلاش کردند نتوانستند امتیازات از دست رفته را جبران کنند و در آخر ست را ٢۵_١٧ به فلامینگوها واگذار کردند

تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴
تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴

وضعیت دو تیم در جدول رده بندی و دیدارهای هفته آتی

تیم شهرداری ارومیه با این پیروزی به دوزادهمین برد خود در این فصل دست یافت و با ۱۲ برد و ۳۷ امتیاز در صدر جدول باقی ماند.شاگردان سیدعباسی دیدار آینده خود را در روز چهارشنبه ۲۳ دی ماه و از ساعت ۱۷ در سالن شهید گل عباسی ورامین با متین این شهر برگزار خواهند کرد.

تیم سایپا هم با این باخت متحمل هفتین شکست خود شدند و با ۷ برد و ۷ باخت و ۲۰ امتیاز فعلا هفتم هستند.دیدار بعدی شاگردان شهنازی روز  چهارشنبه ۱۶ دی ماه و از ساعت ۱۷ در یک دیدار خانگی در خانه والیبال با بانک سرمایه دیدار خواهند کرد.

[league_table 44587]

تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴
تصاویر مسابقه شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال ۹۴
Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi