عطایی : مصدومیت غفور جدی است

بازیکنان تیم ملی هنوز از خستگی مسابقات طولانی لیگ جهانی و پیکارهای قهرمانی جهان رهایی پیدا نکرده اند، عارضه این فرسودگی ها در تیم هایی که ملی پوش بیشتری دارند همانند میزان مشهد، شهرداری ارومیه و پیکان تهران به وضوح مشاهده می شود.
​بهروز عطایی سرمربی تیم متین ورامین هم نگران این قضیه است و به خبرنگار آاونا می گوید: امیر غفور جدی است و نمی تواند بازی کند. شاید در بازی با تیم تازه وارد با پارس هم نیاز زیادی به غفور نداشته باشیم اما امیدوارم که او هرچه زودتر بهبود پیدا کند. تیم متین در هفته دوم یعنی ۲۱ آبانماه میزبان تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس خواهد بود.

بازیکنان تیم ملی هنوز از خستگی مسابقات طولانی لیگ جهانی و پیکارهای قهرمانی جهان رهایی پیدا نکرده اند، عارضه این فرسودگی ها در تیم هایی که ملی پوش بیشتری دارند همانند میزان مشهد، شهرداری ارومیه و پیکان تهران به وضوح مشاهده می شود.
​بهروز عطایی سرمربی تیم متین ورامین هم نگران این قضیه است و به خبرنگار آاونا می گوید: امیر غفور جدی است و نمی تواند بازی کند. شاید در بازی با تیم تازه وارد با پارس هم نیاز زیادی به غفور نداشته باشیم اما امیدوارم که او هرچه زودتر بهبود پیدا کند. تیم متین در هفته دوم یعنی ۲۱ آبانماه میزبان تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس خواهد بود.
منبع : خبرگزاری البرز
Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi