یازده هفته پرتنش در لیگ برتر والیبال ۹۴

به گزارش آریاورزش، دور رفت مرحله مقدماتی بیست و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان کشور یادواره ۲۰۰ شهید والیبالیست ۲۹ مهرماه آغاز شد و ۲۲ آذرماه با قهرمانی پیکان در نیم فصل به پایان رسید.
بر اساس اعلام سازمان لیگ، در دور رفت این رقابت ها که ۶۶ مسابقه برگزار شد، ۷۱ کارت شامل ۱۸ کارت قرمز و ۵۳ کارت زرد از سوی داوران به بازیکنان و سرمربیان نشان داده شد که میانگین ۱٫۱ کارت در هر مسابقه را نشان می دهد.
پنج سرمربی از ۱۲ تیم شرکت کننده در لیگ برتر والیبال هشت بار کارت دریافت کردند و ۶۷ کارت زرد و قرمز دیگر را بازیکنان دریافت کردند. ناصر شهنازی (سایپا)، بهروز عطایی (کاله) و جبار قوچان نژاد (ثامن) یک کارت، عظیم جزیده (بازرگانی) دو کارت و عادل بناکار (شهرداری تبریز) با سه کارت، سرمربیانی هستند که کارت دریافت کردند.

FIVB-sarmayeh-SHahrdari-tabriz-94-42
مجتبی شبان (سایپا) تنها بازیکن اخراجی دور رفت لیگ برتر والیبال است که در هفته نهم به دلیل دریافت کارت زرد و قرمز همزمان از مسابقه اخراج شد.

قوانین کارتهای خطا:
کارتهای زرد امتیازی را در پی نخواهد داشت و فقط یک اخطار تلقی می شود.

کارت قرمز  یک امتیاز را در پی دارد یعنی اگر بازیکنی در طول بازی کارت قرمز بگیرد یک امتیاز به حریف داده می شود.

اگر داوران بخواهند برای یک ست کامل بازیکن را از زمین اخراج کنند باید همزمان کارت زرد و  کارت قرمز را نشان دهند.(بازیکن اخراج شده باید روی صندلی پشت نیمکت ذخیره ها بنشیند.)

اگر داور بخواهد برای کل بازی، والیبالیست را اخراج کند باید ۲ کارت قرمز را به بازیکن متخلف و مورد نظر نشان دهد.

فهرست کامل دریافت کنندگان کارت های زرد و قرمز در دور رفت لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
بانک سرمایه – شهرداری ارومیه
آرمان اردکان – متین ورامین
جواهری گنبد – ثامن الحجج
آلومینیوم المهدی – پیکان

هفته اول (۲۹ مهرماه)
۱- ناصر رحیمی پناه آلومینیوم المهدی زرد
۲- لوکاس توماس بانک سرمایه زرد
۳- پوریا فیاضی شهرداری ارومیه زرد
۴- سعید معروف شهرداری ارومیه قرمز
۵- محمد امین حیدری آرمان ورزشی زرد
۶- احسن الله شیرکوند صالحین ورامین زرد
۷- حمید محمد آلق بازرگانی جواهری زرد
۸- مجتبی ببرخان ثامن الحجج زرد

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
شهرداری ارومیه – ثامن الحجج
کاله – متین ورامین
جواهری گنبد – سایپا
پیکان – بانک سرمایه (این خطا مربوط به دیدارهای معوقه که در در هفته های آتی برگزار شد بوده است)

هفته دوم (ششم آبان ماه)
۹- مجمد جواد معنوی نژاد پیکان زرد
۱۰    مصطفی باقری بازرگانی جواهری زرد
۱۱- امیر حسینی ثامن الحجج زرد
۱۲-     حمزه زرینی کاله مازندران زرد

خطاهای صورت گرفته در بازی:
بانک سرمایه –  ثامن الحجج

هفته سوم(دهم آبان ماه)
۱۳- سعید مصطفی وند ثامن الحجج زرد

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
بانک سرمایه – سایپا
شهرداری تبریز – آلومینیوم المهدی
شهرداری ارومیه – گوهر کویر
جواهری گنبد – متین ورامین
پیکان – ثامن الحجج (این خطا مربوط به دیدارهای معوقه که در در هفته های آتی برگزار شد بوده است)

هفته چهارم (۱۳ آبان ماه)
۱۴-    لوکاس توماس بانک سرمایه زرد
۱۵-    مجتبی شبان سایپا زرد
۱۶-    محمد حسن صنوبر شهرداری تبریز زرد
۱۷-    محمد طاهر وادی شهرداری تبریز قرمز
۱۸-    مسعود رمضانی آلومینیوم المهدی زرد
۱۹-    پوریا فیاضی شهرداری ارومیه زرد
۲۰-    مصطفی باقری بازرگانی جواهری زرد
۲۱-    ورمیگلیو پیکان تهران زرد
۲۲-    سعید مصطفی وند ثامن الحجج خراسان زرد

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
بانک سرمایه – گوهر کویر
سایپا – ثامن الحجج
جواهری گنبد – آلومینیوم المهدی
متین ورامین – شهرداری ارومیه

هفته پنجم (بیست آبان ماه)
۲۳-    شهرام محمودی بانک سرمایه زرد
۲۴-    شهرام محمودی بانک سرمایه قرمز
۲۵-    مصطفی حیدری سایپا زرد
۲۶-    ناصر شهنازی سایپا (سرمربی) قرمز
۲۷-    آرش صادقیانی آلومینیوم المهدی زرد
۲۸-    عظیم جزیده بازرگانی جواهری (سرمربی) زرد
۲۹-    بهرام فرید صالحین ورامین قرمز

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
شهرداری ارومیه – آلومینیوم المهدی
کاله – شهرداری تبریز
گوهر کویر – ثامن الحجج
بانک سرمایه متین ورامین
سایپا – پیکان

هفته ششم (۲۴ آبان ماه)
۳۰-    وحید سید عباسی شهرداری ارومیه زرد
۳۱-    بهروز عطایی کاله مازندران (سرمربی) زرد
۳۲-    عادل بناکار شهرداری تبریز (سرمربی) زرد
۳۳-    رسول دلپسند گوهر کویز زاهدان زرد
۳۴-    جواد حسین آبادی سایپا زرد
۳۵-    عادل غلامی بانک سرمایه زرد
۳۶-    رحمان داودی صالحین ورامین زرد

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
پیکان – شهرداری تبریز
بانک سرمایه – آلومینیوم بندرعباس
ثامن الحجج – متین ورامین
گوهر کویر زاهدان – سایپا

هفته هفتم ( ۲۷ آبان ماه)
۳۷-    فرهاد قائمی پیکان زرد
۳۸-    مجتبی میرزاجانپور پیکان زرد
۳۹-    مجتبی میرزاجانپور پیکان قرمز
۴۰-    فرهاد سال افزون پیکان قرمز
۴۱-    امیر غفور پیکان قرمز
۴۲-    عادل بناکار شهرداری تبریز (سرمربی) قرمز
۴۳-    آرش کشاورزی شهرداری تبریز زرد
۴۴-    امیر حسینی ثامن الحجج زرد
۴۵-    عادل غلامی بانک سرمایه زرد
۴۶-    سید محمد موسوی بانک سرمایه قرمز
۴۷-    رسول دلپسند کویر گوهر زاهدان زرد

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
متین ورامین – سایپا
شهرداری ارومیه

هفته هشتم (چهارم آذرماه)
۴۸-    مصطفی شریفات متین ورامین زرد
۴۹-    رحمان داودی سایپا قرمز
۵۰-    حمزه زرینی کاله زرد

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
پیکان – جواهری گنبد
ثامن الحجج – آمران اردکان
سایپا – آلومینیوم المهدی

هفته نهم (هشتم آذرماه)
۵۱-    عظیم جزیده بازرگانی جواهری (سرمربی) زرد
۵۲-    سعید مصطفی وند ثامن الحجج زرد
۵۳-    بهمن جهاندیده آرمان اردکان زرد
۵۴-    مجتبی قلی زاد سایپا زرد
۵۵-    مجتبی شبان سایپا قرمز
۵۶-    رسول نجفی سایپا قرمز
۵۷-    مجتبی شبان سایپا زرد و قرمز(اخراج)

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
متین ورامین – پیکان
بانک سرمایه – شهرداری تبریز
جواهری گنبد – شهرداری ارومیه
گوهر کویر – آلومینیوم المهدی

هفته دهم (۱۷ آذرماه)
۵۸-    احسن اله شیرکوند متین ورامین زرد
۵۹-    ورمیگلیو پیکان زرد
۶۰-    عادل بناکار شهرداری تبریز (سرمربی) زرد
۶۱-    شهرام محمودی بانک سرمایه زرد
۶۲-    میکائیل تاجر شهرداری تبریز قرمز
۶۳-    فرهاد نظری افشار بانک سرمایه قرمز
۶۴-    حمید محمد آلق جواهری گنبد زرد
۶۵-    سروس معصومی گوهر کویر زرد
۶۶-    حمید محمد آلق جواهری گنبد قرمز

خطاهای صورت گرفته در بازیهای:
بانک سرمایه – جواهری گنبد
ثامن الحجج – شهرداری تبریز

هفته یازدهم (۲۲ آذرماه)
۶۷-    فرهاد ظریف بانک سرمایه زرد
۶۸-    اسماعیل مسافر بازرگانی جواهری زرد
۶۹-    امیر حسینی ثامن الحجج زرد
۷۰-    جبار قوچان نژاد ثامن الحجج (سرمربی) قرمز

 

دور برگشت لیگ برتر والیبال از امروز چهارشنبه آغاز می شود تا تیم های شرکت کننده در این مسابقات بعد از ۱۰ روز، دوباره رقابت با یکدیگر را آغاز کنند.

تصاویر مسابقه والیبال  بانک سرمایه و شهرداری تبریز در هفته دهم لیگ برتر۹۴
لیگ برتر والیبال ۹۴

[su_animate type=”bounceInUp” duration=”2″ delay=”1″ inline=”yes”][tooltip text=”گروه رسانه های خبری آریاورزش” gravity=”w”]  برگرفته از روابط عمومی فدراسیون والیبال [/tooltip][/su_animate]

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi