مسابقات لیگ برتر ۹۴ : شهرداری ارومیه (۳)- بانک سرمایه (۱)/جدال ستاره ها، فلامینگوها را کهکشانی کرد(اختصاصی)

به گزارش آریاورزش، بدون شک بازی شهرداری ارومیه وبانک سرمایه مهم ترین وحساس ترین بازی هفته اول لیگ برتروالیبال بود.این بازی که ازساعت۱۷باسوت علی اصغرحاج کاظمی درسالن الغدیرارومیه آغازشد۳-۱به نفع شهرداری ارومیه به پایان رسید.

[event_results 44502]

OSSFFHG
ست اول، جنگ پشت خط زنان:
دراین ست شاهدبازی پایاپای ونزدیکی ازدوتیم بودیم.وقت استراحت فنی اول ازآن ارومیه وقت استراحت فنی دوم به نام بانک سرمایه.بارحملات دوتیم بردوش بازیکنان پشت خط زنشان یعنی محمودی وپیروت پوربود.درنهایت هم این تیم ارومیه بودکه باحمایت هواداران خودتوانست ۲۵-۲۳ست رابه نفع خودبه پایان برساند.

تصاویر دیدار شهرداری ارومیه و بانک سرمایه در رقابتهای لیگ برتر ۹۴
تصاویر دیدار شهرداری ارومیه و بانک سرمایه در رقابتهای لیگ برتر ۹۴

ست دوم، نفس گیر:
این ست باحساسیت های خاصی جلومیرفت.درحالی که بازیکنان تیم سرمایه درهمان ابتدای بازی روی صحنه ای که معروف توپی رااززیرتوربرگرداندوخودش دفاع کرد، به داوربازی معترض بودندوشعارهایی هم علیه ملی پوشان این تیم به گوش میرسید، ارومیه توانست وقت استراحت فنی اول را۸-۷ ازآن خودکند. درادامه هم باتلاش های دیدنی معروف وسرویس های عالی فیاضی تیم ارومیه توانست فاصله۵امتیازی ازتیم حریف بگیردامادفاع های موسوی واسپک های محمودی ودریافت های ظریف کاررابرای ارومیه سخت تروسخت ترمیکرد. بااین حال بازهم این ارومیه بودکه ۲۹-۲۷فاتح این ست شد.

تصاویر دیدار شهرداری ارومیه و بانک سرمایه در رقابتهای لیگ برتر ۹۴
تصاویر دیدار شهرداری ارومیه و بانک سرمایه در رقابتهای لیگ برتر ۹۴

ست سوم، حساس ترازدوست قبل:
درحالی که جنگ ملی پوشان دوتیم دیدنی شده بود،بی شک فرهادپیروت پوریکی ازستاره های انکارنشدنی بازی وبه خصوص این ست بود.درست سوم مهدوی هم جایگزین لوکاس (پاسورلهستانی سرمایه) شد.معروف دراین ست هم مانندست قبل همه کاربرای تیمش انجام میداد.امااین تیم مهمان بودکه درنهایت باحملات موسوی ومحمودی توانست۲۵-۲۳به پیروزی برسد.

تصاویر دیدار شهرداری ارومیه و بانک سرمایه در رقابتهای لیگ برتر ۹۴
تصاویر دیدار شهرداری ارومیه و بانک سرمایه در رقابتهای لیگ برتر ۹۴

ست چهارم، سرنوشت ساز:
دراین ست بازیکنان شهرداری به دنبال کسب ۳امتیازکامل بازی وشاگردان کارخانه به دنبال جبران دوست ازدست رفته بودند! دراین ست بازهم مهدوی ترجیح کارخانه بود.رقابت مهدوی ومعروف هم ازجذابیت های این ست بود.بانک سرمایه بااسپک های موسوی ومحمودی، دریافت هاوحمایت های مثال زدنی ظریف وپاس های مهدوی توانست دووقت استراحت فنی اول راازآن خودکند امادرنهایت این دفاع های تروتمیزمحمدی نژاد،اسپک های عبادی پوروفیاضی وبازی سازی های معروف بودکه توانست ورق رابه نفع شهرداری برگرداندوست را۲۵-۲۳به نام شاگردان سیدعباسی بزند.

هفته دوم لیگ برتر روز چهارشنبه ۶ آبان و با دیدارهای شهرداری ارومیه با ثامن الحجج و بانک سرمایه با پیکان دنبال خواهد شد.

[league_table 44587]

تصاویر دیدار شهرداری ارومیه و بانک سرمایه در رقابتهای لیگ برتر ۹۴
تصاویر دیدار شهرداری ارومیه و بانک سرمایه در رقابتهای لیگ برتر ۹۴

windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi