عملکرد گروهی شش تیم برتر والیبال جهان

نام تیم والیبال ایران به عنوان دارنده بهترین دفاع تیمی رقابت ها در این رده بندی قرار گرفته است.

به نقل از ایسنا، رده بندی کامل تیم ها در فاکتورهای مختلف بر اساس اعلام کمیته آمار و ارقام فدراسیون جهانی به شرح زیر است:

حمله

۱- برزیل با ۵۲٫۱۲ درصد موفقیت

۲- روسیه با ۵۱٫۶۰ درصد موفقیت

۳- فرانسه با ۵۰٫۸۵ درصد موفقیت

۴- لهستان با ۵۰٫۳۷ درصد موفقیت

۵- آلمان با ۴۸٫۶۸ درصد موفقیت

۶- ایران با ۴۴٫۶۷ درصد موفقیت

دفاع

۱- ایران با ۱۲۷ پوئن خالص و میانگین ۲٫۸۹ کسب پوئن در هر ست

۲- آلمان با ۱۰۲ پوئن خالص و میانگین ۲٫۸۳ کسب پوئن در هر ست

۳- لهستان با ۱۲۱ پوئن خالص و میانگین ۲٫۷۵ کسب پوئن در هر ست

۴- روسیه با ۱۰۱ پوئن خالص و میانگین ۲٫۵۳ کسب پوئن در هر ست

۵- برزیل با ۹۷ پوئن خالص و میانگین ۲٫۴۹ کسب پوئن در هر ست

۶- فرانسه با ۸۲ پوئن خالص و میانگین ۱٫۷۸ کسب پوئن در هر ست

سرویس

۱- برزیل با ۷۱ پوئن خالص و میانگین ۱٫۸۲ کسب پوئن در هر ست

۲- روسیه با ۷۲ پوئن خالص و میانگین ۱٫۸۰ کسب پوئن در هر ست

۳- آلمان با ۶۳ پوئن خالص و میانگین ۱٫۷۵ کسب پوئن در هر ست

۴- لهستان با ۵۹ پوئن خالص و میانگین ۱٫۳۴ کسب پوئن در هر ست

۵- فرانسه با ۵۳ پوئن خالص و میانگین ۱٫۱۵ کسب پوئن در هر ست

۶- ایران با ۴۵ پوئن خالص و میانگین ۱٫۰۲ کسب پوئن در هر ست

توپگیری

۱- فرانسه با میانگین ۱۳٫۴۳ موفقیت در هر ست

۲- ایران با میانگین ۱۳٫۲۰ موفقیت در هر ست

۳- آلمان با میانگین ۱۳٫۱۹ موفقیت در هر ست

۴- لهستان با میانگین ۱۲٫۸۲ موفقیت در هر ست

۵- برزیل با میانگین ۱۱٫۸۲ موفقیت در هر ست

۶- روسیه با میانگین ۱۰٫۳۵ موفقیت در هر ست

دریافت

۱- لهستان با ۴۶٫۵۹ درصد تاثیرگذاری

۲- ایران با ۴۵٫۴۲ درصد تاثیرگذاری

۳- فرانسه با ۴۱٫۸۳ درصد تاثیرگذاری

۴- برزیل با ۴۱٫۵۱ درصد تاثیرگذاری

۵- آلمان با ۳۹٫۴۵ درصد تاثیرگذاری

۶- روسیه با ۲۷٫۵۵ درصد تاثیرگذاری

پاس

۱- لهستان با میانگین ۱۰٫۷۳ موفقیت در هر ست

۲- ایران با میانگین ۱۰٫۲۳ موفقیت در هر ست

۳- آلمان با میانگین ۹٫۵۳ موفقیت در هر ست

۴- برزیل یا میانگین ۸٫۹۵ موفقیت در هر ست

۵- فرانسه با میانگین ۸٫۵۲ موفقیت در هر ست

۶- روسیه با میانگین ۶٫۸۸ موفقیت در هر ست
kadıköy escort
ataşehir escort
bostancı escort

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi