اختصاصی: برترین بازیکنان جام جهانی والیبال ۲۰۱۵ قبل از آغاز دور ششم

به گزارش آریاورزش برترین بازیکنان هر پست در طی ۵ مسابقه برگزار شده جام جهانی مشخص شدند. با اتمام مرحله نخست جام جهانی ۲۰۱۵ و برگزاری ۵ دیدار در ژاپن برترین های هر پست بر اساس عملکرد انفرادی مسابقات مشخص شدند. در مقایسه جایگاه های بدست آمده در این آمار با آمار ۲ مسابقه پیشین سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران ۳ پله صعود داشته است و از جایگاه هفتم در جایگاه چهارم قرار دارد.

جداول زا با هم می‌بینیم

بهترین آبشار‌ زن‌

تصاویر مسابقه آمریکا و ایتالیا در جام جهانی والیبال ۲۰۱۵
تیلر سندر بهترین آبشار زن مسابقات جام جهانی والیبال ۲۰۱۵ تا این لحظه

[table id=11 /]

امتیازآورترین بازیکن

تامس ادگار ، امتیازآورترین بازیکن جام جهانی والیبال تا این لحظه
تامس ادگار ، امتیازآورترین بازیکن جام جهانی والیبال تا این لحظه

[table id=12/]

بهترین مدافع

متئو پیانو ، بهترین مدافع جام جهانی والیبال 2015 تا این لحظه
متئو پیانو ، بهترین مدافع جام جهانی والیبال ۲۰۱۵ تا این لحظه

[table id=13/]

بهترین سرویس زن‌

متیو اندرسون ، بهترین سرویس زن مسابقات جام جهانی والیبال 2015 تا این لحظه
متیو اندرسون ، بهترین سرویس زن مسابقات جام جهانی والیبال ۲۰۱۵ تا این لحظه

[table id=14/]

بهترین پاسور

هیدئومی فوکاتسو ، بهترین پاسور مسابقات جام جهانی والیبال 2015 تا این لحظه
هیدئومی فوکاتسو ، بهترین پاسور مسابقات جام جهانی والیبال ۲۰۱۵ تا این لحظه

[table id=15/]

بهترین توپ‌گیر

تاکه شی ناگانو، بهترین توپ‌گیر مسابقات جام جهانی والیبال 2015
تاکه شی ناگانو، بهترین توپ‌گیر مسابقات جام جهانی والیبال ۲۰۱۵

[table id=16/]

بهترین دریافت کننده‌

ماسیمو کولاچی ، بهترین دریافت کننده مسابقات جام جهانی والیبال 2015
ماسیمو کولاچی ، بهترین دریافت کننده مسابقات جام جهانی والیبال ۲۰۱۵

[table id=17/]

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi