برنامه کامل مسابقات جام جهانی والیبال

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آریاورزش، هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از هشتم شهریورماه آغاز می شود و به مدت ۲۳ روز در هفت شهر لهستان پیگیری خواهد شد.

دور مقدماتی این رقابت ها به مدت ۹ روز در چهار شهر لهستان پیگیری می شود که ۲۴ تیم شرکت کننده در چهار گروه ۶ تیمی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در پایان دور مقدماتی از هر گروه چهار تیم برتر به مرحله دوم صعود می کنند.

*طبق اعلام فدراسیون والیبال، گروه بندی دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است:

 گروه اول (مسابقات در شهر وروکلاو): لهستان (میزبان)، آرژانتین، صربستان، استرالیا، کامرون و ونزوئلا
گروه دوم (مسابقات در شهرکاتوویتس): برزیل، کوبا، آلمان، تونس، کره جنوبی و فنلاند
گروه سوم (مسابقات در شهرگدانسک): روسیه، بلغارستان، کانادا، مصر، چین و مکزیک
گروه چهارم (مسابقات در شهرکراکوف ): ایتالیا، آمریکا، ایران، فرانسه، پرتوریکو و بلژیک

*برنامه کامل رقابت های دور مقدماتی به وقت تهران به قرار زیر است:

 شنبه هشتم شهریورماه:
مراسم افتتاحیه رقابت ها و دیدار افتتاحیه بین لهستان و صربستان از گروه یک

یکشنبه نهم شهریورماه:
گروه اول: ساعت ۱۹ ونزوئلا – آرژانتین و ساعت ۲۲:۴۵ کامرون – استرالیا
گروه دوم: استراحت تیم ها
گروه سوم: استراحت تیم ها
گروه چهارم: ساعت ۱۵:۳۰ ایران – ایتالیا ، ساعت ۱۹ بلژیک – آمریکا
و ساعت ۲۲:۴۵ پرتوریکو – فرانسه

دوشنبه دهم شهریورماه:
گروه اول: استراحت تیم ها
گروه دوم: ساعت ۱۵:۳۰ برزیل – آلمان، ساعت ۱۹ فنلاند – کوبا و ساعت ۲۲:۴۵ کره جنوبی – تونس
گروه سوم: ساعت ۱۵:۳۰ روسیه – کانادا، ساعت ۱۹ بلغارستان – مکزیک و ۲۲:۴۵ چین – مصر
گروه چهارم: استراحت تیم ها

سه شنبه یازدهم شهریورماه:
گروه اول: ساعت ۱۵:۳۰ آرژانتین – صربستان، ساعت ۱۹ ونزوئلا – کامرون و ۲۲:۴۵ استرالیا – لهستان
گروه دوم: استراحت تیم ها
گروه سوم: استراحت تیم ها
گروه چهارم: ساعت ۱۵:۳۰ آمریکا – ایران، ساعت ۱۹ بلژیک – پرتوریکو و ساعت ۲۲:۴۵ فرانسه – ایتالیا

 

چهارشنبه دوازدهم شهریورماه:
گروه اول: استراحت تیم ها
گروه دوم: ساعت ۱۵:۳۰ کوبا – آلمان، ساعت ۱۹ فنلاند – کره جنوبی و ساعت ۲۲:۴۵ تونس – برزیل
گروه سوم: ساعت ۱۵:۳۰ بلغارستان – کانادا، ساعت ۱۹ مکزیک – چین و ساعت ۲۲:۴۵ مصر – روسیه
گروه چهارم: استراحت تیم ها

پنج شنبه سیزدهم شهریورماه:
گروه اول: ساعت ۱۵:۳۰ کامرون – آرژانتین، ساعت ۱۹ استرالیا – صربستان و ساعت ۲۲:۴۵ ونزوئلا – لهستان
گروه دوم:  استراحت تیم ها
گروه سوم: استراحت تیم ها
گروه چهارم: ساعت ۱۵:۳۰ پرتوریکو – آمریکا، ساعت ۱۹ ایران – فرانسه و ساعت ۲۲:۴۵ ایتالیا – بلژیک

جمعه چهاردهم شهریورماه:
گروه اول: استراحت تیم ها
گروه دوم: ساعت ۱۵:۳۰ کره جنوبی – کوبا، ساعت ۱۹ آلمان – تونس و ساعت ۲۲:۴۵ برزیل – فنلاند
گروه سوم: ساعت ۱۵:۳۰ چین – بلغارستان، ساعت ۱۹ کانادا – مصر و ساعت ۲۲:۴۵ روسیه – مکزیک
گروه چهارم: استراحت تیم ها

 

شنبه پانزدهم شهریورماه:
گروه اول: ساعت ۱۵:۳۰ آرژانتین – استرالیا، ساعت ۱۹ صربستان – ونزوئلا و ساعت ۲۲:۴۵ لهستان – کامرون
گروه دوم: ساعت ۱۵:۳۰ کوبا – تونس، ساعت ۱۹ آلمان – فنلاند و ساعت ۲۲:۴۵ کره جنوبی – برزیل
گروه سوم: ساعت ۱۵:۴۰ بلغارستان – مصر، ساعت ۱۹ مکزیک – کانادا و ساعت ۲۲:۴۵ چین – روسیه
گروه چهارم: ساعت ۱۵:۳۰ آمریکا – فرانسه، ساعت ۱۹ بلژیک – ایران و ساعت ۲۲:۴۵ پرتوریکو – ایتالیا

یکشنبه شانزدهم شهریورماه:
گروه اول: ساعت ۱۵:۳۰ ونزوئلا – استرالیا، ساعت ۱۹ آرژانتین – لهستان و ساعت ۲۲:۴۵ کامرون – صربستان
گروه دوم: ساعت ۱۵:۳۰ تونس – فنلاند، ساعت ۱۹ آلمان – کره جنوبی و ساعت ۲۲:۴۵ برزیل – کوبا
گروه سوم: ساعت ۱۵:۳۰ مصر – مکزیک، ساعت ۱۹ کانادا – چین و ساعت ۲۲:۴۵ روسیه – بلغارستان
گروه چهارم: ساعت ۱۵:۳۰ فرانسه – بلژیک، ساعت ۱۹ ایران – پرتوریکو و ساعت ۲۲:۴۵ ایتالیا – آمریکا

 

در پایان دور مقدماتی از هر گروه چهار تیم برتر به مرحله دوم صعود می کنند.  تیم های شرکت کننده پس از پایان دور مقدماتی دو روز استراحت خواهند کرد و رقابت های مرحله دوم قهرمانی جهان از چهارشنبه ۱۹ شهریور در دو  گروه E و F پیگیری خواهد شد که به مدت شش روز ادامه خواهد داشت.  در این مرحله هشت تیم برتر گروه های اول و چهارم گروه E و هشت تیم برتر دو گروه دوم و سوم گروه F را تشکیل می دهند.

در این مرحله تیم های که در مرحله نخست با یکدیگر بازی داشتند، نتیجه همان بازی برایشان محسوب می شود. بنابر این تیم های صعود کننده در این مرحله تنها چهار بازی خواهند داشت.

در پایان مرحله دوم از هر گروه سه تیم برتر به مرحله سوم صعود می کنند تا شش تیم برتر این رقابت را مشخص کنند. این شش تیم نیز مسابقات خود را در دو گروه G و H پیگیری می کنند. تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند و تیم های سوم دو گروه نیز برای مقام های پنجم و ششم جهان با یکدیگر در مرحله نیمه نهای مسابقه می دهند.

تیم های اول و دوم گروه های G و H در مرحله نیمه نهایی به صورت ضربدری با یکدیگر مسابقه می دهند تا تیم های پیروز این مرحله به دیدار نهایی و تیم های بازنده به دیدار رده بندی صعود کنند.

مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۱۴ روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه برگزار خواهد شد تا تیم های اول تا چهارم این رقابت ها مشخص شوند. رده بندی تیم های هفتم تا بیست و چهارم جهان نیز بر اساس عملکرد تیم های در مراحلی قبلی مشخص و در پایان مسابقات اعلام می شود.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi