دولت درصدد جبران برای افتخارآفرینان تیم ملی

به گزارشآریاورزش و به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ /۳ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵/ ۱۰۰/ ص/ ۹۳ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۳ وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب نامه شماره ۱۱۶۸۸۶ /ت ۵۱۱۷۳هـ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۹۳، عبارت های “قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور” و “سی و شش میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶) ریال” به ترتیب جایگزین عبارت های “بودجه ۱۳۹۳ کل کشور” و “پانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال” می شود.

تصاویر مسابقه چهارم والیبال ایران و آمریکا در لیگ جهانی ۲۰۱۵
تصاویر مسابقه چهارم والیبال ایران و آمریکا در لیگ جهانی ۲۰۱۵

eryaman sınırsız escort, eryaman suriyeli escort

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi