بلغارستان ۳ – چین ۰ ( بلغارها نوار پیروزی چینی ها را قطع کردند )

دیدار جذاب و دیدنی تیم های چین و بلغارستان با برتری ۳ بر ۰ بلغارها به پایان رسید،چینی ها که دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته باشند نتوانستند جلوی امتیازگیریهای اسکریموف و میلوشف را بگیریند و مغلوب تیم یکدست بلغارستان شدند،بلغارها با این پیروزی ۸ امتیازی شدند و چینی ها در امتیاز ۶ باقی ماندند،با هم نگاهی به آمار و نتایج و گالری تصاویر این دیدار می اندازیم

[event_details id=”1715″]

[event_results id=”1715″]

[event_performance id=”1715″]

همانطور که در آمار و ارقام مشاهده می کنید دفاع روی توپ بهتر بلغارها عامل مهمی در پیروزی این تیم بوده است
etlik escort
etlik escort bayan
keçiören escort

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi