برنامه کامل جام جهانی والیبال ژاپن ۲۰۱۵ / شاگردان ولاسکو اولین حریف

به گزارش آریاورزش، تیم‌های ملی لهستان و روسیه دیدار افتتاحیه جام جهانی والیبال ۲۰۱۵ ژاپن را برگزار می‌کنند. در جام جهانی والیبال،‌ ۱۲ تیم برتر جهان برای کسب دو سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو به صورت دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند.

تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی روز ۱۷ شهریور به مصاف شاگردان خولیو ولاسکو در تیم ملی آرژانتین می‌رود.

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۵ به شرح زیر است:

مرحله اول:

سه شنبه ۱۷ شهریور

گروه اول:
استرالیا – آمریکا
ژاپن – تیم دوم آفریقا
کانادا – ایتالیا

گروه دوم:
لهستان – تیم اول آفریقا
روسیه – ونزوئلا
آرژانتین – ایران

چهارشنبه ۱۸ شهریور

گروه اول:
استرالیا – ایتالیا
تیم دوم آفریقا – کانادا
آمریکا – ژاپن

گروه دوم:
تیم اول آفریقا – ایران
ونزوئلا – آرژانتین
لهستان – روسیه

پنجشنبه ۱۹ شهریور:

گروه اول:
ژاپن – استرالیا
کانادا – آمریکا
ایتالیا – تیم دوم آفریقا

گروه دوم:
روسیه – تیم اول آفریقا
آرژانتین – لهستان
ایران – ونزوئلا

شنبه ۲۱ شهریور

گروه اول:
استرالیا – تیم دوم آفریقا
آمریکا – ایتالیا
ژاپن – کانادا

گروه دوم:
تیم اول آفریقا – ونزوئلا
لهستان – ایران
روسیه – آرژانتین

Osaka Municipal Central Gymnasium
یکشنبه ۲۲ شهریور

گروه اول:
کانادا – استرالیا
آمریکا – تیم دوم آفریقا
ایتالیا – ژاپن

گروه دوم:
آرژانتین – تیم اول آفریقا
ایران – روسیه
ونزوئلا – لهستان

مرحله دوم

چهارشنبه ۲۵ شهریور

گروه اول:
آمریکا – ونزوئلا
ایتالیا – ایران
ژاپن – تیم اول آفریقا

گروه دوم:
کانادا – لهستان
استرالیا – روسیه
تیم دوم آفریقا – آرژانتین

پنجشنبه ۲۶ شهریور

گروه اول:
آمریکا – ایران
ایتالیا – تیم اول آفریقا
ژاپن – ونزوئلا

گروه دوم:
کانادا – روسیه
استرالیا – آرژانتین
تیم دوم آفریقا – لهستان

جمعه ۲۷ شهریور

گروه اول:
آمریکا – تیم اول آفریقا
ایتالیا – ونزوئلا
ژاپن – ایران

گروه دوم:
کانادا – آرژانتین
استرالیا – لهستان
تیم دوم آفریقا – روسیه

مرحله سوم

دوشنبه ۳۰ شهریور

گروه اول:
آمریکا – لهستان
ژاپن – آرژانتین
ایتالیا – روسیه

گروه دوم:
کانادا – ونزوئلا
استرالیا – ایران
تیم دوم آفریقا – تیم اول آفریقا

سه شنبه ۳۱ شهریور

گروه اول:
آمریکا – روسیه
ژاپن – لهستان
ایتالیا – آرژانتین

گروه دوم:
کانادا – ایران
استرالیا – تیم اول آفریقا
تیم دوم آفریقا – ونزوئلا

چهارشنبه اول مهر

گروه اول:
آمریکا – آرژانتین
ژاپن – روسیه
ایتالیا – لهستان

گروه دوم:
کانادا – تیم اول آفریقا
استرالیا – ونزوئلا
تیم دوم آفریقا – ایران

ozaka1
escort eryaman, eryaman eve gelen escort

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi