آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

بلغارستان ۳ – کانادا ۲ ( اشمیت ناجی بلغارها )

دیدار نفس گیر و زیبای تیم های بلغارستان و کانادا با پیروزی ۳ بر ۲ بلغارها به پایان رسید، چیزی که بیش از هر چیزی در این دیدار به چشم آمد تلاش جانانه ی اشمیت از بلغارستان بود که با ۲۲ امتیاز ، امتیازآورترین بازیکن این کارزار حساس نیز شد،بلغارها ۷ دفاع روی تور داشتند و کانادایی ها ۱۳ دفاع.

جزئیات

تاریخ زمان

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد