بلغارستان ۳ – کانادا ۲ ( اشمیت ناجی بلغارها )

دیدار نفس گیر و زیبای تیم های بلغارستان و کانادا با پیروزی ۳ بر ۲ بلغارها به پایان رسید، چیزی که بیش از هر چیزی در این دیدار به چشم آمد تلاش جانانه ی اشمیت از بلغارستان بود که با ۲۲ امتیاز ، امتیازآورترین بازیکن این کارزار حساس نیز شد،بلغارها ۷ دفاع روی تور داشتند و کانادایی ها ۱۳ دفاع.

[event_details id=”1711″]

[event_results id=”1711″]

[event_performance id=”1711″]
ankara escort
ankara escort bayan
escort ankara

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi