اختصاصی : بررسی آمار و ارقام مسابقه دوم لهستان و ایران

به گزارش آریاورزش مسابقه دوم تیم های لهستان و ایران در حالی برگزار شد که آمار و ارقام زیر در پایان بازی برای ۲ تیم رفم خورد

[event_results id=”13956″]

[taq_review]

امتیاز آورترین بازیکنان :

۱- بارتوژ کورک از لهستان با ۲۱ امتیاز

۲- شهرام محمودی از ایران با ۲۰ امتیاز

۳- میلاد عبادی پور از ایران با ۱۸ امتیاز

بهترین مدافعین :

۱ – سید محمد موسوی از ایران با ۶ دفاع موفق

۲- میهاوو کوبیاک از لهستان با ۳ دفاع موفق

۳- بارتوژ کورک از لهستان با ۲ دفاع موفق

بهترین دریافت کننده :

۱- پاول زاتورسکی از لهستان با ۵۳ درصد موفقیت

۱- فرهاد قائمی از ایران با ۳۸ درصد موقیت

۳- میهاوو کوبیاک از لهستان با ۳۵ درصد موفقیت

بهترین توپ گیر : 

۱- میهائو کوبیاک با میانگین ۳٫۴۰ در هر ست

۲- فرهاد ظریف با میانگین ۲٫۸۰ در هر ست

۳- پاول زاتورسکی با میانگین ۲٫۴۰ در هر ست

بهترین سرویس زن :

۱- ماتئوژ بنی یِک از لهستان با ۳ امتیاز مستقیم سرویس و میانگین ۰٫۶ در هر ست

۲-  میهائو کوبیاک از لهستان با ۳ امتیاز مستقیم سرویس و میانگین ۰٫۶ در هر ست

۳- محمد موسوی از ایران با ۲ امتیاز مستقیم سرویس و میانگین ۰٫۴ در هر ست

بهترین اسپکر:

۱- بارتوژ کورک از لهستان با ۳۱ حمله-۱۸ اسپک منجر به امتیاز-۶ خطای اسپک-۷ اسپک ناموفق و درصد موفقیت ۵۸٫۰۶

۲- میلاد عبادی پور از ایران با ۳۱ حمله-۱۶ اسپک منجر به امتیاز-۶ خطای اسپک-۹ اسپک ناموفق و درصد موفقیت ۵۱٫۶۱

۳- شهرام محمودی از ایران با ۳۶ حمله-۱۸ اسپک منجر به امتیاز-۶ خطای اسپک-۱۲ اسپک ناموفق و درصد موفقیت ۵۰٫۰۰

بهترین پاسور:

۱- فابیان درژیزگا از لهستان با ۳۹ پاس در حال حرکت-۳۳ پاس درجا و میانگین ۷٫۸۰ پاس موفق در هر ست

۲- مهدی مهدوی از ایران با ۱۹ پاس در حال حرکت-۲۱ پاس درجا و میانگین ۳٫۸۰ پاس موفق در هر ست

۳ – سعید معروف از ایران با ۱۸ پاس در حال حرکت-۲۹ پاس درجا و ۱ خطا با میانگین ۳٫۶۰ پاس موفق در هر ست

[event_performance 13956]

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi