ایران ۳ – آمریکا ۲ + تحلیل کامل بازی + گالری عکس + ویدئو + آمار

تحلیل کامل بازی

ست اول؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران 

بازی با سرویس کاپیتان سعید معروف آغاز شد و همان ابتدای کار، امتیاز اول به نام ایران ثبت شد و با یک کار سرعتی و تک دفاع خوب غلامی، ایران به امتیاز دوم رسید. البته سرویس سوم معروف به تور خورد تا بازی با حساب ۲ بر یک دنبال شود. در ادامه، آمریکا بازی را به تساوی ۳ بر ۳ کشاند و آبشار اندرسون، با برخورد به دست دفاع ایران به بیرون رفت تا آمریکا ۴ بر ۳ پیش بیفتد. در ادامه ضربه بادقت امیر غفور از میان دستان مدافع حریف دوباره همه چیز را مساوی کرد، اما آمریکا با دو امتیاز متوالی، ۶ بر ۴ پیش افتاد. آبشار قدرتی غفور و دریافت ناقص هولت، ایران را به امتیاز ۶ در مقابل اندوخته ۷ امتیازی آمریکا رساند اما امتیاز هشتم و پیروزی در وقت استراحت اول، سهم تیم ملی آمریکا شد. 
در بازگشت به زمین، سرویس آمریکا به تور برخورد کرد. در این زمان دو تیم در امتیازات پایاپای پیش رفتند اما کار خوب تیلور، نتیجه را ۱۱ بر ۸ به سود آمریکا کرد. جای خالی حریف، پشت مدافع ایران در زمین خوابید تا آمریکا به امتیاز ۱۲ برسد و در این زمان، آمریکا سرویس خود را خراب کرد و توپ در اختیار ایران قرار گرفت. در ادامه ایران به دو امتیاز متوالی دیگر رسید و همه چیز در امتیاز ۱۲ برابر شد و موسوی در یک کار سرعتی، ایران را به امتیاز ۱۳ رساند. درخواست وقت استراحت، طبیعی‌ترین واکنش سرمربی حریف به این اتفاق بود که جواب هم داد اما خطای دوضرب آمریکا، برتری ۱۴ بر ۱۳ ایران را موجب شد. درحالی که دو تیم در امتیاز ۱۵ مساوی شده بودند، آمریکا در وقت استراحت فنی دوم به پیروزی ۱۶ بر ۱۵ رسید. 
در بازگشت به زمین، آمریکا اولین امتیاز را کسب کرد و درخواست ویدئو چک از سوی ایران نیز، با بازدید صحنه بی‌اثر بود. البته سعید معروف با یک جای خالی، حساب کار را ۱۷ بر ۱۶ کرد و کواچ، آرمین تشکری را برای زدن سرویس به زمین فرستاد. این دیدار با حساب ۱۸ بر ۱۸ دنبال می‌شد که آمریکا امتیاز خود را به عدد ۱۹ رساند اما ضربه تمام کننده میرزاجانپور، مهر تأییدی بر بازی نزدیک دو تیم زد و سرویس پرقدرت قائمی و آبشار غلامی، ایران را ۲۰ بر ۱۹ پیش انداخت و امتیاز ۲۱ نیز به نام ایران ثبت شد. آمریکا که نمی‌خواست اختلاف امتیاز از این بیشتر شود رو به پاس کوتاه آورد و یک امتیاز گرفت تا کواچ بازیکنان را به کنار زمین فرا بخواند. با از دست دادن چند امتیاز حساس، آمریکا در امتیاز ۲۲ به ایران رسید و با اینکه غفور، ایران را به امتیاز ۲۳ رساند اما خودش هم ضربه سرویس را دست داد. موسوی بیست و چهارمین امتیاز را برای ایران گرفت و سرویس پرشی میراجانپور که زمین آمریکا را به هم ریخت با آبشار “سید”، حکم به برتری ۲۵ بر ۲۳ ایران در ست اول داد. 

ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران

اولین امتیاز ست دوم روی یک کار سرعتی به ایران رسید و سرویس دوم ایران نیز در کنج زمین آمریکا جای گرفت. ایران ۵ بر ۴ پیش بود و غلامی یک امتیاز سرویس دیگر برای ایران کسب کرد اما دو امتیاز پیاپی آمریکا، حساب کار را ۶ بر ۶ مساوی کرد. به اوت رفتن ضربه یار آمریکا و امتیازی که غفور از سرویس گرفت، پیروزی در وقت استراحت فنی اول را با حساب ۸ بر ۶ به نام ایران ثبت کرد. 
در بازگشت، غفور باز هم امتیاز گرفت اما آمریکا با دو امتیاز متوالی، فاصله را به حداقل رساند و در ادامه کار دو تیم به تساوی ۱۰ بر ۱۰ رسیدند. در ادامه، هر امتیازی که ایران می‌گرفت توسط آمریکا پاسخ داده می‌شد اما ملی‌پوشان کشورمان با تکیه بر سرویس‌های عالی فرهاد قائمی ۱۵ بر ۱۳ پیش افتادند و با وجود تلاش آمریکا برای جبران، وقت استراحت فنی دوم نیز با پیروزی ۱۶ بر ۱۳ ایران به پایان رسید.
در ادامه، فاصله ۳ امتیازی دو تیم حفظ شد تا اینکه ایران با دو امتیاز متوالی به امتیاز ۲۱ در مقابل ۱۶ امتیاز حریف رسید. در این لحظه آرمین تشکری با برخورد به زمین از ناحیه زانو آسیب دید و جای خود را به معروف داد. درخشش غفور و میرزاجانپور تمامی نداشت و ایران با حساب ۲۳ بر ۱۷ پیش افتاد تا سرمربی حریف درخواست وقت استراحت دهد و امتیاز بعدی به نام این تیم ثبت شد. با وجود تلاش این تیم، سرویس آمریکا به تور برخورد کرد تا ست دوم نیز با پیروزی ۲۵ بر ۱۹ ایران پایان یابد.


ست سوم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود آمریکا 

اولین امتیاز ست سوم با اشتباه معروف به آمریکا رسید. این تیم در ادامه سرویس از دست داد تا ست سوم با تساوی ۲ بر ۲ دنبال شود. دریافت بدون نقص ایران که در کل زمان دیدار امروز به چشم آمد، اجازه برتری به آمریکا نمی‌داد و گرچه این تیم با نتیجه ۶ بر ۵ پیش افتاده بود، میرزاجانپور بازی را ۶ بر ۶ مساوی کرد. البته آمریکا در ادامه بهتر عمل کرد و در وقت استراحت فنی اول با حساب ۸ بر ۷ پیروز شد. 
در بازگشت، دو تیم به تساوی در امتیاز ۹ رسیدند و این ایران بود که با گرفتن دو امتیاز متوالی، ۱۱ بر ۹ جلو افتاد اما آمریکا که می‌دانست با پیروزی در این ست می‌تواند به بازی بازگردد، ۴ امتیاز پیاپی گرفت و پیش افتاد. تک دفاع عادل غلامی فاصله را کم کرد اما آمریکا وقت استراحت فنی دوم را نیز با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ برد. 
در بازگشت به زمین، ایران به دو امتیاز رسید اما آمریکا دست بردار نبود و ۷ امتیاز متوالی گرفت! در ادامه، ایران به خود آمد و موفق به جبران چند امتیاز عقب افتاده شد تا نوبت به درخواست وقت استراحت از طرف آمریکایی‌ها برسد. البته ایران درنهایت این ست را واگذار کرد و ست سوم درحالی با برتری ۲۵ بر ۱۹ آمریکا پایان یافت که خبری از دریافت‌های خوب ایران در دو ست قبلی نبود.

ست چهارم؛ ۲۵ بر ۱۸ به سود آمریکا 

اولین امتیاز این ست با آبشار میرزاجانپور به دست آمد و اولین امتیاز آمریکا، با یک کار سرعتی از اسمیت. این ست با تساوی پیش می‌رفت تا اینکه ایران روی دو حرکت خوب، با نتیجه ۵ بر ۳ جلو افتاد. در ادامه، سرویس غلامی به تور برخورد کرد اما درخشش میرزاجانپور و غفور، نتیجه را ۷ بر ۴ کرد. وقت استراحتی فنی اول نیز با برتری ۸ بر ۶ تیم ملی کشورمان پایان یافت. 
در بازگشت، اندرسون اختلاف را به یک امتیاز کاهش داد و آمریکا بازی را به تساوی کشاند. با وجود پیش افتادن دوباره تیم ملی ایران در این ست، از دست دادن سرویس‌ها برتری ۱۵ بر ۱۳ آمریکا را موجب شد. با اینکه انتظار می‌رفت کواچ برای ایران وقت استراحت بگیرد او به یک تعویض اکتفا کرد. غفور که در پشت خط سرویس قرار گرفته بود، این ضربه را به بیرون فرستاد تا آمریکا در وقت استراحت فنی دوم به برتری ۱۶ بر ۱۴ برسد. 
امتیاز هفدهم آمریکا هم به حساب این تیم ریخته شد و کواچ درخواست وقت استراحت کرد. آمریکا در بازگشت اختلاف را به ۴ امتیاز رساند؛ آرمین تشکری هم پس از بهبود نسبی مصدومیتش به زمین آمد. جای خالی عبادی‌پور نتیجه را ۲۰ بر ۱۸ کرد اما برتری همچنان با آمریکا بود و ۴ امتیاز بعدی سهم این تیم شد. با وجود سرویس خوب فرهاد قائمی، آمریکا امتیاز ۲۵ را هم کسب کرد و بازی را به ست پنجم کشاند.


ست پنجم؛ ۱۷ بر ۱۵ به سود ایران

ایران در ست پنجم دو امتیاز متوالی گرفت و درحالی که ۳ بر یک پیش بود، روی امتیاز دوم آمریکا درخواست ویدئو چک کرد اما این امتیاز به آمریکا داده شد. در ادامه، ایران ۶ بر ۴ پیش افتاد و با وجود جبران یک امتیاز توسط حریف، دفاع تماشایی غفور نتیجه را ۸ بر ۵ کرد. آمریکا با گرفتن دو امتیاز، بار دیگر به فاصله یک امتیازی ایران رسید و کواچ درخواست وقت استراحت کرد. در ادامه، کار خوب موسوی، ایران را به امتیاز ۱۰ رساند و وقت استراحت از سوی آمریکا درخواست شد. در بازگشت، غفور یازدهمین امتیاز ایران را کسب کرد اما ۲ امتیاز بعدی به آمریکا رسید و نتیجه ۱۱ بر ۹ به سود ایران دنبال شد.

درحالی که ایران اندوخته‌ای ۱۳ امتیازی داشت، آمریکا با دو امتیاز متوالی بازی را به تساوی کشاند اما جای خالی تماشایی معروف، بار دیگر حکم به برتری ۱۵ بر ۱۴ ایران داد. از دست دادن سرویس توسط تشکری، بدترین اتفاق ممکن بود اما قائمی امتیاز ۱۵ را برای ایران کسب کرد تا فقط یک امتیاز تا پیروزی فاصله داشته باشیم اما آمریکا دوباره همه چیز را مساوی کرد.

عبادی‌پور امتیاز ۱۶ را گرفت و امتیاز بعدی هم برای ایران به دست آمد و در خواست ویدئوچک هم بی‌فایده بود تا ایران با برتری ۱۵ بر ۱۷ در ست پنجم، قهرمان لیگ جهانی ۲۰۱۴ را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.

[event_details id=”1729″]

[event_results id=”1729″]

[event_performance id=”1729″]

[league_table id=”1748″ number=”6″ columns=”pts,p,w,l,ratio” show_team_logo=”1″ show_full_table_link=”1″]

 
istanbul escort
istanbul escort bayan
escort istanbul

windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi