تدبیر خوش خبر و خشم آمریکایی ها

به گزارش آریاورزش، روز گذشته پس از آخرین تمرین جدی و نفسگیر ملی پوشان پیش از آغاز رقابت هایشان در لیگ جهانی ۲۰۱۵، با توجه به عدم رضایت بازیکنان از غذای هتل محل اقامت و مناسب نبودن منوی غذاهای موجود از نظر هرم غذایی، امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی با تائید اسلوبودان کواچ اقدام به سفارش و تهبه غذای ایرانی (چلو کباب کوبیده و برگ و …) برای شام اعضای تیم ملی والیبال کشورمان کرد تا بازیکنان در شب مسابقه با امریکا تغذیه ای مناسبی را داشته باشند.
این عمل باعث عصبانیت و اعتراض امریکایی ها و مسئولین هتل شد و امیر خوش خبر بر تصمیم خود مصمم ایستاد و اجازه دخالت و تصمیم گیری در خصوص این موضوع را به امریکایی ها نداد.
بدین ترتیب مردان والیبال کشورمان پس از تمرین دیروز شام ایرانی خوردند تا با قوایی مناسب در اولین دیدار خود مقابل امریکا به میدان روند.

آخرین تمرین تیم ملی والیبال قبل از مسابقه اول با آمریکا
آخرین تمرین تیم ملی والیبال قبل از مسابقه اول با آمریکا

روابط عمومی فدراسیون والیبال

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi