کاپیتان معروف : مطمئنا بازی با آمریکا ۰-۳ نمی‌شود

به گزارش آریاورزش، سعید معروف در مصاحبه با یکی از شبکه‌های کشور آمریکا با اشاره به حضور هموطنان ایرانی در سالن برگزاری مسابقه با آمریکا گفت: ایرانیان در همه جای دنیا همیشه ما را حمایت کرده اند. چه بازی هایی که در اروپا بوده و چه بازی هایی که در آمریکا انجام شده است. با توجه به وسعت جمعیت ایرانیانی که در آمریکا زندگی می کنند فکر می کنم ما در بازی مقابل این کشور از حمایت تماشاچیان بیشتری برخوردار باشیم چون پارسال هنگامی که در آنجا بازی داشتیم فکر می کردیم در ایران بازی می کنیم.

معروف در خطاب به تماشاگران ایرانی عنوان کرد: ما نهایت تلاش مان را می کنیم تا شرمنده تماشاگران نشویم. فارغ از هر نتیجه ای که به دست می آید امیدوارم بازی خوبی را ببینم و چند ساعتی که در سالن هستم لذت واقعی تماشای بازی والیبال را ببرم.

والیبال ایران پیشرفت کرده است، اما اینکه این پیشرفت اتفاقی بوده یا ادامه دارد خواهد بود را معروف این طور توضیح می دهد : برای فهمیدن این موضوع که موفقیت های ایران در چند سال اخیر جرقه ای بوده و تمام خواهد شد یا نه ادامه خواهد داشت فقط یک راه است و باید به تیم های نوجوانان و جوانان رجوع کنیم؛ اینکه بازیکنان جوان هر سال به تیم ملی بزرگسالان می آیند و بازیکنان اصلی تیم ملی تمرین می کنند و نسل والیبال ایران در چند سال آینده با همین روند ادامه خواهد داشت.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi