والاس دسوزا: ناجی تیم نیستم

والاس دسوزا: ناجی تیم نیستم

به گزارش آریاورزش رنان دال زوتو برای رقابت‌های قهرمانی جهان مجبور به دعوت مجدد والاس به تیم در نبود آلن سوزا شد.

برزیل در لیگ ملتها بسیار متزلزل نشان داد و در ۲۰ سال گذشته ضعیفترین نتیجه ممکن و رده ششم لیگ ملتها را به پایان رساند.

والاس سال گذشته پس از المپیک توکیو از تیم ملی برزیل خداحافظی کرد و بیان داشت قصد بازگشت به تیم ملی را ندارد اما دعوت مجدد در این شرایط باعث شد او این بار قبول کند به تیم بازگردد و در این راستا گفت:

“فکر میکنم تیم ملی در حال حاضر در شرایطی است که به کمک من نیاز دارد، من ناجی تیم نیستم، فقط تجربه‌ای دارم که میتوانم در راستای موفق شدن تیم از آن بهره ببرم تا به هدفمان برسیم”

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi