امین اسماعیل‌نژاد سومین مهاجم برتر در پایان هفته دوم لیگ ملتها شد

امین اسماعیل نزاد در بین سه مهاجم برتر لیگ ملتهای والیبال

به گزارش آریاورزش امین اسماعیل‌نژاد با ۱۱۳ امتیاز در رده سوم برترین مهاجمین قرار دارداو همچنین اسماعیل‌نژاد در رده هشتم امتیازآ‌ورترین بازیکنان این هفته قرار گرفت

حضرت‌پور و اسفندیار هم در رده هفدهم و هجدهم برترین و میلاد عبادی‌پور در رده بیستم دریافت‌کنندگان هفته دوم قرار گرفتند.

امتیاز آورترین بازیکنان تا پایان هفته دوم لیگ ملتهای والیبال:


۱.عبدلعزیز از هلند
۲.لیما از آرژانتین
۳.نیشیدا از ژاپن
….
۸. امین اسماعیل‌نژاد با ۱۲۲ امتیاز در رده هشتم

بهترین مهاجمین تا پایان هفته دوم لیگ ملتهای والیبال:

۱.عبدلعزیز از هلند
۲.لیما از آرژانتین
۳.امین اسماعیل نژاد با ۱۱۳ امتیاز

بهترین مدافعین روی تور تا پایان هفته دوم لیگ ملتهای والیبال:


۱.گوتسف از بلغارستان
۲.لوسر از آرژانتین
۳.فلاویو از برزیل

….

تیم ایران در این بخش جز ۲۰ بازیکن ابتدایی نیست. مهدی جلوه در رده ۲۱ قرار دارد.

بهترین سرویس زنندگان تا پایان هفته دوم لیگ ملتهای والیبال:

۱.نیشیدا
۲.ایشیکاوا نفرات اول و دوم بهترین زنندگان سرویس

۳.عبدلعزیز در جایگاه سوم


۸.امیرحسین اسفندیار با کسب ۹ امتیاز در رده هشتم قرار دارد

بهترین پاسورها تا پایان هفته دوم لیگ ملتهای والیبال:


۱.سانچز از آرژانتین
۲.سگانوف از بلغارستان
۳.توآنیگا از آمریکا

۱۰.محمدطاهروادی با ۱۲۶ پاس موفق در رده دهم این هفته از رقابت‌ها قرار دارد

بهترین توپگیری تا پایان هفته دوم لیگ ملتهای والیبال:

۱.دانانی از آرژانتین
۲.توموهیرو از ژاپن
۳.زنگر از آلمان

تیم ایران در این قسمت در ۲۰ نفر ابتدایی حضور نداشت و محمدرضا حضرت پور با ۲۷ توپگیری در رده سی و سوم قرار دارد

بهترین دریافت‌کنندگان تا پایان هفته دوم لیگ ملتهای والیبال:


۱.آتانوسوف از بلغارستان
۲.دانانی از آرژانتین
۳.نیکولوف از بلغارستان

۱۷.حضرت‌پور با ۳۶ دریافت پلاس پلاس در رده هفدهم
۱۸. اسفندیار با ۳۶ دریافت و تعداد خطای بیشتر نسبت به حضرت‌پور در رده هجدهم

۲۰.عبادی‌پور با ۳۴ دریافت موفق در رده بیستم

عبادیپور و اسفندیار
عبادیپور و اسفندیار
Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi