ترکیب اصلی نه، ترکیب ابتدایی درست است

تیم ملی والیبال ایران

به گزارش آریاورزش این مدت استفاده از” ترکیب اصلی” برای نام بردن ترکیب ابتدایی بسیار خوانده و شنیده شد.

در راستای مصاحبه ای که کورک انجام داد این موضوع به خوبی مشخص میشود که چیزی به نام ترکیب اصلی وجود ندارد. و همانطور که بیاند داشت: اگر کسی از جایگاه خود مطمئن باشد و رقابتی در بین بازیکنان وجود نداشته باشد، آنوقت است که قطعا مشکلی در تیم وجود دارد.

در اینجا باید به موضوعی اشاره کرد که متاسفانه در بین جامعه والیبال ما بسیار رواج پیدا کرده است و آن هم استفاده از ترکیب اصلی در متنها و گزارش ها است.

ترکیب اصلی عبارت درستی نیست زیرا که در اصل ترکیب اصلی وجود ندارد. وقتی ورزشی به صورت تیمی برگزار میشود چیزی به نام ترکیب اصلی وجود ندارد، بلکه میشود ترکیب ابتدایی و ترکیب ذخیره، ترکیبی از بازیکنان باتجربه، ترکیبی از بازیکنان جوان و ….،

مثلا در لیگ ملتها هر هفته هر تیم میتواند 14 بازیکن در اختیار داشته باشد و سرمربی پیش از هر بازی ترکیب ابتدایی هر بازی را مشخص میکند نه ترکیب اصلی را…! زیرا اگر بنا به استفاده از ترکیب اصلی بود باید تنها 6 بازیکن را با خود همراه میکردند که در هر بازی از همان بازیکنان به صورت ثابت استفاده شود. آنگاه میتوانستیم بگوییم ترکیب اصلی این هفته از رقابتها، چون تنها 6 بازیکن حضور دارند که میتوانند به صورت ثبات در ان پست بازی کنند.

استفاده ی اینگونه از لغات باعث میشود که امر بر بازیکن یا بازیکنانی مشتبه شود که آن پست همیشه برای اوست و کسی نمیتواند جای او را در ترکیب به اصطلاح اشتباه (اصلی) بگیرد. در حالی که هر لحظه با صلاحدید کادر فنی و در راس آنها سرمربی ممکن است آن بازیکن تعویض شود.

به همین دلیل است که لغت انگلیسی آن “Start Six ” یا همان شش بازیکنی که در ابتدا در زمین حضور دارد گفته میشود و ترکیب 14 نفره نیز به نام ” Team Roster ” بازگو میشود کلمه ای به نام ترکیب اصلی وجود ندارد. حس رقابت و انگیزه داشتن را از بازیکنان نگیریم.

در استفاده از لغات دقت بیشتری داشته باشیم، برای اینکه هر لغت و کلمه بار معنایی دارد که مسئولیت هایمان را بیشتر میکند.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi