تیم ها باید بازیکنان را با قوانین روز شبکه های اجتماعی آشنا کنند

پست انگاپت در مورد تراویسا که از صفحه اش پاک کرد

به گزارش آریاورزش بعد از درگیری که بین لئال و تراویسا در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی اتفاق افتاد، بعد از ان بازی انگاپت در صفحه اینستاگرام خود با پستی که در مورد تراویسا گذاشت باعث شد تا تراویسا مورد حمله کاربران و طرفداران انگاپت شوند.

انگاپت بعد از آن بازی در سه پستی که نیمه های شب قرار داده بود تراویسا را نژادپرست، موزی و خیانتکار خواند، کاربران زیادی که دنبال کننده پیج او بودند تراویسا را نژادپرست خواندند.

این موضوع باعث شد تا تراویسا بلافاصله واکنش نشان دهد و او هم در پستی اعلام کند که به خاطر حرفی که نزده و کاری که نکرده مورد هجوم هجوه های زیادی از سوی کاربران قرار گرفته است و از کسی که مسبب این کار بوده است به صورت قانونی شکایت خواهد کرد.

انگاپت با نزدیک به 400 هزار دنبال کننده بعد از 16 ساعتی که از این پست گذشته بود آن را پاک کرد، اما در همین مدت هم توانست اثری که میخواست را بگذارد.

بازیکنان باید در مورد پستهایی گه میگذارند فکر کنند و ببیند در چه مورد و با چه مفهومی قصد گذاشتن مطلبی را در صفحات اجتماعی دارند. در جامعه امروزی که نژادپرستی خط قرمز بسیاری از مردم، دولت ها و … است، به کار بردن چنین واژه ای و متهم کردن بدون دلیل، باید مورد بررسی قرار بگیرد.

از این رو باید مدیران باشگاهها و حتی تیم های ملی در مورد استفاده از صفحات اجتماعی و نحوه پرداختن در این صفحات آموزش هایی را برای بازیکنان مدنظر داشته باشند.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi