وقتی کنفدراسیون والیبال آسیا با فدراسیون والیبال ایران هماهنگ نیست یا حتی بالعکس…؟!

پوستر جام باشگاه های آسیا

به گزارش آریاورزش چرا اثری از لوگوی بازی های جام باشگاهای آسیا به میزبانی تهران درپوستر منتشر شده از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا مشاهده نمیشود؟

کنفدراسیون والیبال آسیا به معرفی تیم های حاضر در جام باشگاه های آسیا پرداخت و هشت تیم حاضر در دو گروه این رقابت ها را معرفی کرد. نکته جالب توجه در پوستر ارائه شده توسط کنفدراسیون والیبال آسیا این است که نه از لوگوی میزبان استفاده کرده است و نه از ترکیب رنگی که فدراسیون والیبال ایران به عنوان نماد و هویت این رقابت ها، چندی پیش منتشر کرد.

این لوگویی است که فدراسیون والیبال ایران به عنوان لوگوی جام باشگاه های آسیا آن را منتشر کرد و نماد تیم پیکان به عنوان میزبان در آن قرار دارد.

 لوگوی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا – تهران 1401
لوگوی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا – تهران 1401

تصویر زیر هم پوستر رسمی این رقابت ها از سوی فدراسیون والیبال اعلام شده است.

پوستر مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا – تهران 1401
پوستر مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا – تهران 1401

و در نهایت این پوستری است که کنفدراسیون والیبال آسیا با آن رقابت های جام باشگاه های آسیا را با میزبانی تهران معرف کرده است

چه خبر است واقعا…؟

پوستر منتشر شده از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا برای رقابت های جام باشگاه های آسیا به میزبانی تهران

پوستر منتشر شده از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا برای رقابت های جام باشگاه های آسیا به میزبانی تهران

همانطور که در تصاویر مشاهده میشود نه تنها تفاوت در پوستر بازی ها که حتی در ترکیب رنگ هم نشانی از رنگ های انتخابی میزبان که ایران باشد در پوستر منتشر شده از سوی کنفدراسیون آسیا مشاهده نمیشود…

اگر کنفدراسیون والیبال آسیا برای هر بازی آسیایی نماد و ترکیب رنگ مشخص دارد که دیگر لازم نیست میزبان ها به طور اختصاصی به طراحی لوگو و سایر موارد بپردازند چون در اعلام جهانی نهایتا از پوستر کنفدراسیون آسیا استفاده خواهد شد…

کوتاهی از سوی کدام طرف بوده است و اکنون کدام پوستر، نشان رقابتهای جام باشگاه های آسیا به میزبانی تهران است؟

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi