سری آ ایتالیا: نتایج و رده بندی لیگ ایتالیا تا پایان هفته 24

به گزارش آریاورزش سری آ ایتالیا با تعویق دو بازی و تمامی مشکلات و درگیری حاصل از همه گیری ویروس کرونا برگزار شد.

ترنتینو 3-0 راونا را شکست داد. متی کازیسکی در این دیدار با کسب 17 امتیاز به عنونا ارزشمندترین بازیکن زمین انتخاب شد.

ورونا 3-1 پادوا را برد. روک موزیچ با کسب 30 امتیاز که 5 امتیاز ان از سرویس بود ارزشمنترین بازیکن زمین شد.

پریزما 3-1 از چیسترنا شکست خورد. دیرلیچ با کسب 20 امتیاز ارزشمندترین بازیکن زمین شد.

لوبه 3-0 مونزا را از پیش رو برداشت. زایتسف با کسب 5 امتیاز مستقیم از سروی و عملکرد عالی در این دیدار، ارزشمندترین بازیکن زمین انتخاب شد.

دیدارهای مودنا-میلانو، پیاچنزا -پروجا به دلیل درگیری بازیکنان با ویروس کرونا بع تعویق افتاد.

برترین بازیکنان تا پایان این هفته:

امتیازآورترین بازیکنان:

روک موزیچ 319 امتیاز

لئون از پروجا 292 امتیاز

عبدلعزیز از مودنا 269 امتیاز

لاگومژیا از پیاچنزا 263 امتیاز

دونوان از مونزا 259 امتیاز

گروزر از مونزا 243 امتیاز

لینوس وبر از پادوا 242 امتیاز

انگاپت از مودنا 235 امتیاز

بوتولو از مودنا 227 امتیاز

داویسکی از مونزا 219 امتیاز

بیتشرین امتیاز سرویس:

لئون از پروجا 47 امتیاز

گروزر از مونزا 34 امتیاز

بوتولو از پادوا 32 امتیاز

لینوس وبر از پادوا 31 امتیاز

انگاپت از مودنا، دونوان از مونزا 30 امتیاز

کازیسکی از تورنتینو  28 امتیاز

لوکارلی از لوبه 26 امتیاز

پلوتنیسکی از پروجا، داویسکیبا از مونزا 24 امتیاز

بیشترین دفاع روی تور:

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi