دومین باخت رایسون در سال ۲۰۲۲

به گزارش آریاورزش تیم رایسون فنلاند در دیدار دوم خود در سال جدید به مصاف وانتاداکز رفت و ۳-۱ بازی را واگذار کرد.
۳-۱ (۲۲-۲۵,۲۶-۲۴,۲۵-۲۱,۲۵-۱۹)

علی‌فضلی در این دیدار ۲۲ امتیاز شامل ۲۰ حمله یک دفاع و یک امتیاز سرویس بدست آورد و در تیم منتخب هفته قرار گرفت.

فضلی با ۳۴۱ امتیاز, در صدر امتیازآورترین بازیکنان لیگ فنلاند است

طیب عینی دیگر بازیکن ایرانی حاضر در تیم رایسون نیز ۱۲ امتیاز شامل ۷ حمله, ۱ دفاع و ۴ امتیاز سرویس شد.

تیم رایسون در دیدار اول خود در سال جدید نیز بازی را ۳-۰ به والپا واگذار کرده بود.

تیم رایسون با ۸ برد ,۹ باخت و ۲۳ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi