فرهاد شاهمیری: قانونی برای عدم تشویق در سالن وجود ندارد

به گزارش آریاورزش هیچ قانونی برای سکوت و عدم تشویق در مسابقات والیبال وجود ندارد و ناظران خود این قانون را در بازی ها اجرا میکنند.
امروزه و در شرایطی که تماشاگران و علاقمندان والیبال بخاطر شرایط کرونایی موجود در کشور از حضور در سالن محروم هستند و تنها عوامل اجرایی و میهمانان تیم ها در سالن حضور دارند قانونی برای عدم تشویق وجود ندارد ماهیت مسابقات والیبال به ایجاد شور و اشتیاق و لذت بردن از آن توسط تماشاگران است.

طبق قوانین فدراسیون والیبال ایران هر تیم مجاز به داشتن ۱۵نفر مهمان در هر مسابقه است که در جایگاه تماشاگران میتوانند حضور داشته باشند.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi