لیگ برتر: سعید رنجبر امتیازآورترین بازیکن هفته نهم شد

به گزارش آریاورزش، هفته نهم لیگ برتر والیبال مردان با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که تیم‌های پیکان تهران، شهرداری گنبد، شهداب یزد، فولاد سیرجان، راهیاب ملل مریوان، سپاهان اصفهان و آذرباتری ارومیه موفق به شکست حریفان خود شدند. سعید رنجبر بازیکن شماره ۱۸ پاس گرگان با کسب ۳۳ پوئن، امتیازآورترین بازیکن هفته نهم بود. امیرحسین اسفندیار و صابر کاظمی نیز به ترتیب با ۳۲ و ۳۰ امتیاز در رده دوم و سوم قرار داشتند.

لیست کامل بازیکنان امتیازآور در هر بازی به قرار زیر است. از هر تیم دو بازیکن انتخاب شده است:

پیکان تهران ۳ – ۲ شهرداری ارومیه

پوریا فیاضی (شماره ۱۷ پیکان) ۲۰ امتیاز: ۱۷ حمله، ۳ دفاع

پوریا یلی (شماره ۲۰ پیکان) ۱۷ امتیاز: ۱۴ حمله، ۳ دفاع

صابر کاظمی ( شماره ۱۹ شهرداری ارومیه) ۳۰ امتیاز: ۲۷ حمله، ۲ دفاع، یک سرویس

عادل غلامی (شماره ۹ شهرداری ارومیه) ۱۴ امتیاز: ۸ حمله، ۶ دفاع

شهرداری گنبد ۳ – ۱ هراز آمل

ادریس دانشفر (شماره ۷ شهرداری گنبد) ۲۶ امتیاز: ۲۳ حمله، ۲ دفاع، یک سرویس

میکائیل تاجر ( شماره ۱۰ شهرداری گنبد) ۱۶ امتیاز: ۱۵ حمله، یک دفاع

امیرحسین اسفندیار (شماره ۱۲ هراز) ۳۲ امتیاز: ۳۰ حمله، ۲ سرویس

رضا قرا (شماره ۱۷ هراز) ۱۲ امتیاز: ۱۰ حمله، ۲ دفاع

شهداب یزد ۳ – ۲ سایپا تهران

فدریکو پریه‌را (شماره ۲ شهداب) ۲۴ امتیاز: ۲۲ حمله، ۲ دفاع

شهروز همایون‌فرمنش (شماره ۱۰ شهداب) ۱۶ امتیاز: ۱۴ حمله، یک دفاع، یک سرویس

بنیامین ایگدری (شماره ۱۲ سایپا) ۲۳ امتیاز: ۲۰ حمله، یک دفاع، ۲ سرویس

امیرحسین فرهادی (شماره ۱۰ سایپا) ۱۷ امتیاز: ۱۵ حمله، ۲ دفاع

فولاد سیرجان ۳ – ۲ شهرداری ورامین

مرادی (شماره ۱۸ فولاد) ۲۶ امتیاز: ۲۲ حمله، ۲ دفاع، ۲ سرویس

سهند الله‌وردیان (شماره ۱ فولاد) ۱۵ امتیاز: ۹ حمله، ۵ دفاع، یک سرویس

عزیزی (شماره ۱۲ شهرداری ورامین) ۲۲ امتیاز: ۱۹ حمله، ۲ دفاع، یک سرویس

بهمن جهاندیده (شماره ۱ شهرداری ورامین) ۱۶ امتیاز: ۱۱ حمله، ۵ دفاع

مس رفسنجان ۱ – ۳ راه‌یاب ملل مریوان

مصطفی عباسلو (شماره ۱۰ مس) ۱۲ امتیاز: ۶ حمله، ۳ دفاع، ۳ سرویس

مرصاد آقاجانی (شماره ۱۲ مس) ۱۱ امتیاز: ۱۰ حمله، یک دفاع

آرمین رنجر (شماره ۱۷ راهیاب) ۱۶ امتیاز: ۱۶ حمله

جعفری (شماره ۹ راهیاب) ۹ امتیاز: ۳ حمله، ۳ دفاع، ۳ سرویس

هورسان رامسر ۰ – ۳ سپاهان اصفهان

سعید جواهری توانا (شماره ۱۱ هورسان) ۱۲ امتیاز: ۱۱ حمله، یک سرویس

سعید شیرود (شماره ۱۰ هورسان) ۱۱ امتیاز: ۱۱ حمله

امیر غفور (شماره ۱۰ سپاهان) ۲۰ امتیاز: ۱۸ حمله، ۲ دفاع

مجتبی میرزاجانپور (شماره ۱۲ سپاهان) ۱۵ امتیاز: ۱۱ حمله، ۲ دفاع، ۲ سرویس

پاس گرگان ۲ – ۳ آذرباتری ارومیه

سعید رنجبر (شماره ۱۸ پاس) ۳۳ امتیاز: ۲۹ حمله، یک دفاع، ۳ سرویس

مهراب ملکی (شماره ۱۳ پاس) ۱۰ امتیاز: ۶ حمله، یک دفاع، ۳ سرویس

محمد بربست (شماره ۱۲ آذرباتری) ۲۴ امتیاز: ۲۴ حمله

متین احمدی (شماره ۱۳ آذرباتری): ۶ حمله، ۷ دفاع، ۲ سرویس

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi