فیلیپو لانزا از تیم ملی ایتالیا خداحافظی کرد

فیلیپو لانزا

به گزارش آریاورزش فیلیپو لانزا، یکی از آخرین بازیکنانی بود که توسط جیان لورنزو بلجینی از لیست المپیک خط خورد و از حضور در المپیک محروم شد. لانزا  بعد از خط خوردن و از دست دادن المپیک در صفحه شخصی خود  با ناراحتی از تیم ملی خداحافظی کرد و نوشت: انتخاب های انجام شده، همیشه از روی شایسته سالاری انجام نمی شوند”.

فیلیپو لانزا در پست خود اینگونه از تیم ملی خداحافظی کرد:
من همیشه اعتقاد داشتم که ورزش ارزش های انسانی را نشان می دهد که فراتر از  هرگونه نتیجه است. من با این تصور بزرگ شدم که  پیراهن تیم ملی سزاوار سخت کوشی و فداکاری بسیار است.
من به شخصی که به لطف ورزش تبدیل شده ام افتخار می کنم، اما به همان اندازه از انتخاب هایی که همیشه هم از روی شایسته سالاری اتفاق نمی افتد، ناراحت و غمگین هستم.
من همیشه فکر می کردم که بازی های ملی خود را با مسابقات المپیک به پایان برسانم، متأسفانه این برای من امکان پذیر نیست و تقدیر اینگونه شد تا من به این صورت از تیم ملی خداحافطی کنم. زندگی همیشه که به آن شکلی که انتظار داریم پیش نمیرود.
درست است که دیگر هیچ میلی برای پوشیدن لباس تیم می ندارم،  اما همیشه اثری که در زندگی من گذاشت را حفظ خواهم کرد. برای من افتخار بود که 15 سال متوالی در تیم ملی در کنار هم تیمی هایم تلاش کردم و رنج کشیدم و جنگیدم.

ایتالیا همیشه در قلب من، ایتالیا عزیز من خواهد بود.

فیلیپو لانزا
فیلیپو لانزا
Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi