آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

تیم های والیبال مردان و زنان کن فرانسه در شرف ادغام…!

تیمهای کن فرانسه

به گزارش آریاورزش به نظر میرسد تیمهای والیبال مردان و زنان فرانسه قصد دارند تا به عنوان یک تیم   و یک نام در شهر کن حاضر شوند.

تیمهای  والیبال کن فرانسه
تیمهای والیبال کن فرانسه

تیمهای والیبال کن فرانسه در بخش باوان و آقایان که روی هم رفته دارای 30 عنوان قهرمانی در فرانسه هستند، یک باشگاه متعلق به مردان و یک باشگاه متعلق به بانوان در شهر کن فرانسه، در آستانه پیوستن به هم  تبدیل شدن به یک نهاد و باشگاه واحد هستند.

این خبر را یکی از رسانه های فرانسه بیان کرده است که احتمال بسیار زیادی  وجود دارد که دو تیم مردان و زنان کن به عنوان یک باشگاه فعالیت کنند.

البته این امکان برای باشگاه زنان کن که 21 با قهرمان لیگ فرانسه شده و همچنین باشگاه مردان کن که  9 با قهرمانی لیگ فرانسه شده اند تصمیم سختی خواهد بود. این دو باشگاه به صورت جداگانه در شهر کن فرانسه مدیریت شده و فعالیت میکنند باشگاه بانوان به نام RC Cannes ,  و باشپاه مردان به نام AC Cannes  در حال فعالیت هستند. به همین دلیل تصمیم نهایی برای هر دو تیم سخت خواهد بود که به عنوان یک تیم قصد ادامه فعالیت خود را داشته باشند. یا اینکه  دو باشگاه در شهر کن هستند هنوز چیزی مشخص نیست  که دو طرف مذاکره، چنین تصمیمی بگیرند.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد