خداحافظی اولشتین از موسوی


تیم والیبال ایندیکپول اولشتین با انتشار این پست به زبان فارسی از سید محمد موسوی تشکر و خداحافظی کرد.

موسوی یک فصل برای ارتش سبز به میدان رفت و در صدر بهترین مدافع پلاس لیگا قرار گرفت. او همچنین دوبار به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.

همچنین چهار مرتبه در هفته‌های ۱، ۲، ۷، ۸ در تیم رؤیایی قرار گرفت.

تیم والیبال اولشتین پس تعطیلی لیگ در رتبه هشتم جای گرفته بود.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi