آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

فلورین لاکاسی از آژاکس به کن میرود

فلورین لاکاسی

به گزارش آریاورزش فلورین لاکاسی از آژاکس به کن میرود

فلورین لاکاسی
فلورین لاکاسی

فلوین لاکاسی ۲۹ سالهبازیکن جدید تیم کن فرانسهاست.  این بازیکن قدرتی بعد از گذراندن اولین حضورش

در لیگ سری آ  در تیم بووه به تیم آژاکس رفت و به یک بازیکن  و تاثیر گذار تبدیل شد. او در بازی های

ساحلی، تجربه خوبی پیدا کرد و توانست از این تجربه خود در سالن استفاده کند.

حال این بازیکن  که تجربه میدان ساحلی داشته با تجربه خودش به  تیم اژدهاهای  کن  میرود تا برای اولین

باردر دوران بازی خودش از سال  ۲۰۱۲، برایبازی در تیم دیگری از سواحل کورسیکا ( حد واسط ایتالیا

وفرانسه) جدا شده  و به شهر کن برود تا در انجاتوپ بزند.

 

تیم اژدهای کن فرانسه
تیم اژدهای کن فرانسه

در صفحه رسمی باشگاه کن آمده: “فلورین برای ما  خرید بسیار خوبی بود او کلی تجربه و انگیزه برای ما به

همراه خواهد آورد.”

 

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد