سلفی های جدید بازیکنان تیم ملی

از راست به چپ میکائیل تاجر-فرهاد پیروت پور-میلاد عبادی پور-ادریس دانشفر-عبدالرضا علیزاده و فرهاد قائمی
از راست به چپ میکائیل تاجر-فرهاد پیروت پور-میلاد عبادی پور-ادریس دانشفر-عبدالرضا علیزاده و فرهاد قائمی

urmia-gonbad-players1

urmia-gonbad-players3

urmia-gonbad-players4

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi