آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

ویدئوی خلاصه بازی اسکرا بلهاتوف ۳ – زاکسا ۰/ هفته ۳۰ پلاس لیگا

ویدئوی خلاصه بازی اسکرا بلهاتوف ۳ – زاکسا ۰/ هفته ۳۰ پلاس لیگا

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد