📃تمرین بلندقامتان تیم ملی پیش از رویارویی با آمریکا

به گزارش آریاورزش و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، ملی پوشان کشورمان در شب پیش از مسابقه با امریکا در هفته سوم لیگ جهانی تمرین پرفشاری را انجام دادند. در این جلسه تمرینی ملی پوشان ابتدا زیر نظر بدنساز نرمش و سپس به گرم کردن پرداختند.

ملی پوشان در ادامه به دو گروه تقسیم و بصورت دو تیم والیبال بازی کردند.

بهبود نسبی جواد معنوی نزاد که آرام آرام شروع به حرکات کششی و راه رفتن بدون عصا زیر نظر پزشک تیم کرد، از نکات این تمرین بود.

ملی پوشان پس از تمرین در دو سمت تور به نکات سرمربی و کادر فنی درباره چگونگی رویارویی با امریکا پرداختند و به مرور تاکتیک ها مشغول شدند. بازیکنان پس از تمرین هم زیر نظر مربی بدنساز سرد کردند.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi