⭐️امیر غفور و سیر تکامل از جوانی تا بزرگسالی +عکس

به گزارش آریاورزش، امیر غفور بازیکن کاشانی تیم ملی والیبال، از همان روزهای آغازین شروعش در عرصه والیبال ثابت کرد شایستگی ترقی در این رشته را چه در زمینه باشگاهی و چه در زمینه ملی دارد. بسیاری معتقدند که غفور کشف بزرگ ولاسکو بوده است. البته تجربه از وی که زمانی در تیم جوانان بعنوان یک بازیکن نیمه آماتور حضور داشت بالاخره سربازی قدرتمند برای افتخارآفرینی در راه وطن ساخت که روزی حتی کاپیتانی تیم ملی را به عهده گیرد.  این قضیه را می توان در مقاسه دو تصویر زیر بخوبی مشاهده نمود:

تصویر اول : مربوط به دوران جوانی غفور است که دفاع ناشیانه ای که وی  با چشمان بسته انجام میدهد نشانه کم تجربگی اوست.

تصویر دوم: دفاع هوشمندانه غفور در بزرگسالی برابر کوبیاک را نشان می دهد برای اینکه کوبیاک از دستانش به نفع خود استفاده نکند.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi