🎙 عبادی پور: هشت نفر از بازیکنان ما مسموم شدند

لیگ جهانی 2017

به گزارش آریا ورزش میلاد عبادی پور پس از پیروزی روز گذشته ایران بر لهستان ضمن اشاره به  دشوار بودن شرایط گفت روز سختی را پیش بینی میکردیم چون تاثیرگذارترین بازیکنمان یعنی معروف را نداشتیم.او چه خودش بخواهد چه نخواهد تاثیرگذارترین بازیکن ماست.
ولی دم سال افزون گرم،درسته جای خالی معروف به این سادگی پر نمیشه ولی سال افزون کاری کرد نبود معروف حس نشود
ما در این ترکیب ۱۴ نفره ۸ بازیکن داشتیم که مسموم شده بودند ولی با وجود مسمومیت باز هم تمام تلاش خودشان را کردند . گرچه ست اول را بد باختیم ولی این باور را داشتیم می توانیم شکستشان بدهیم .

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi